Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] kérdés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] kérdés


Chronological Thread 
  • From: Ujvári Sándor <ujvari AT datatrans.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] kérdés
  • Date: Tue, 8 May 2007 21:34:55 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!
A Science in School egy új, a természettudományok tanításával tanításával
foglakozó folyóirat. A szerkesztő egy cikkhez segítséget kért.
Azt kérdezi, hogy létezik-e Magyarországon, vagy magyar nyelven olyan honlap,
ahol tudósok tanárok válaszolnak a hozzájuk fordulók kérdéseire (Ask a
scientist! típus). (Egyébként, ha nincs, akkor talán el lehetne gondolkozni
azon, hogy csináljunk egyet.)
Kérem, ha valaki tud ilyenről, akkor értesítsen.

Előre is köszönöm kedves segítségüket.
Ujvári Sándor
fizikatanár

ujvari AT datatrans.hu


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page