Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor
  • Date: Wed, 9 May 2007 08:00:02 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

ZÓLYOMI VIKTOR (MTA SZFKI):
"Szén nanocsövek fonondiszperziójának számítása: a helikális szemmetria
jelentõsége
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. május 15. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Zolyomi Viktor, Szeminarium koordinator, 05/09/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page