Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Mikola 9. evfolyam

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Mikola 9. evfolyam


Chronological Thread 
  • From: Kiss Miklós <kiss-m AT chello.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mikola 9. evfolyam
  • Date: Tue, 08 May 2007 16:37:44 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollegak!

A 26. Mikola Sandor Orszagos Tehetsegkutato Fizikaverseny gyongyosi dontojenek
eredmenye megtekintheto:

http://www.berze-nagy.sulinet.hu/mikola/

Gyongyos, 2007, 05. 08.

Kiss Miklos  • [Fizinfo] Mikola 9. evfolyam, Kiss Miklós, 05/08/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page