Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Biol. elvekre épülő irányítás-Márc. 20. kedd 19 óra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Biol. elvekre épülő irányítás-Márc. 20. kedd 19 óra


Chronological Thread 
  • From: Karácsonyi József Sándor <nagkar AT wigner.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Biol. elvekre épülő irányítás-Márc. 20. kedd 19 óra
  • Date: Sun, 18 Mar 2007 22:13:20 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

A Magyar Fizikushallagatók Egyesülete Mérnök-Fizikus Helyi Bizottsága (BME
TTK) 2003 tavasza óta folyamatosan szervezi meg a tavaszi szemeszeterekben
a BME Wigner Jenő Kollégiumában előadássorozatát. Sok neves előadót
sikerült eddig is meghívnunk, akik nagy örömmel vállalták a felkérést.
Csak néhány példát említenék a teljesség igénye nélkül: Szatmáry Zoltán,
Härtlein Károly, Nagy Dénes Lajos, Zagyvai Péter, Vicsek Tamás, Radnai
Gyula, Cserti József, Sik András, Dávid Gyula, Hraskó Péter, Zawadowski
Alfréd. A hallagtóság elsősorban mérnök-fizikus-, fizikus-, matematikus-,
esetleg néhány mérnökhallgatóból áll, de többször megtiszteltek bennünket
oktatóink is.

Az idei előadássorozatunk 2. előadását szeretném a T. Lista figyelmébe
ajánlani:

--------------------------------------------------------------------------

Dr. ROHÁCS JÓZSEF:
(BME KSK Repülőgépek és Hajók Tanszék, tszv. egyetemi tanár)

Biológiai elvekre épülő irányítás
címmel

--------------------------------------------------------------------------

Absztrakt:
A repülőgépek irányításaának tervezése sokrétű elméleti és gyakorlati
tudást igényel. A jelenlegi rendszerek az automatikus irányítás elveire
alapozott, fejlett, adaptálódó, nemlineáris, robusztus, rekonfigurálható,
hibatürő rendszerek. Sajnos ezek a rendszerek nem rendelkeznek az emberi
intelliganciára és az ember biológiai, fiziológiai viselkedéséhez
hasonlatos tulajdonságokkal. Veszélyhelyzetekben, régi tudást igénylő
esetekben a jelenlegi rendszerek működése még nem megfelelő.

Az előadás röviden ismerteti a repülőgépek irányításának elvi és
szerkezeti megoldásait. Foglalkozik a repülésdinamika és kontrol aktuális
kérdéseivel. Kitér az alternatív (pl. beszéd alapú, látás alapján
megvalósuló) kontrolokra.

Az előadó külön foglalkozik az meberi gondolkodás sajátosságaival. Elemzi
a mesterséges intelligencia és az emberi gondolkodás közötti
különbségeket. Majd felvázolja egy biológiai elvekre épülő kontrol
alapjait.

---------------------------------------------------------------------------
Helye: BME Wigner Jenő Kollégium Nagyterem
---------------------------------------------------------------------------
Ideje: 2007. március 20. kedd 19 óra
---------------------------------------------------------------------------


Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel: Karácsonyi József Sándor
Mafihe-MFHB
  • [Fizinfo] Biol. elvekre épülő irányítás-Márc. 20. kedd 19 óra, Karácsonyi József Sándor, 03/18/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page