Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] CERN továbbképzés középiskolai tanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] CERN továbbképzés középiskolai tanároknak


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] CERN továbbképzés középiskolai tanároknak
  • Date: Tue, 23 Jan 2007 12:24:29 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Tanárkollégák!

A CERN ebben az évben is meghirdette nyári, háromhetes továbbképzési
programját középiskolai tanárok részére. A továbbképzés célja többek között
- hozzájárulás a középiskolai fizikaoktatás színvonalának emeléséhez,
- nemzetközi tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása tanárok számára,
- ismerkedés a kutatás világával,
- a fizika tantermi és azon kívüli népszerüsítésének segítése.

Az idei továbbképzésre július 1 (érkezési nap) és július 21 (elutazási nap)
között kerül sor, a jelentkezés határideje március 15.
A CERN továbbképzési programjáról általános információ a
http://teachers.web.cern.ch/teachers/ honlapon, az idei meghirdetés
(tájékoztatással a feltételekről, a jelentkezés módjáról stb.) a
http://teachers.web.cern.ch/teachers/HST2007atCERN.html honlapon érhető el.

Kovách Ádám
főtitkár
  • [Fizinfo] CERN továbbképzés középiskolai tanároknak, Kovach Adam, 01/23/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page