Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, január 26. péntek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, január 26. péntek


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, január 26. péntek
  • Date: Mon, 22 Jan 2007 12:07:44 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Gogohia Vahtang
(RMKI, ELMFO)

"How do an effective gluon mass and confining potential appear in QCD?"

címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2007. január 26. péntek du 14.00 óra


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula


  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, január 26. péntek, Fodor Gyula, 01/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page