Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Horvath Peter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Horvath Peter


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Horvath Peter
  • Date: Wed, 24 Jan 2007 08:00:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

HORVÁTH PÉTER (MTA SZFKI):
"SiH<SUB>4 </SUB> és H<SUB>2</SUB>-SiH<SUB>4</SUB> gázkisülések optikai és
tömegspektroszkópiás vizsgálata - PhD házivédés"

Idõpont: 2007. január 30. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu


_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT mail.szfki.hu
https://mail.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar


  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Horvath Peter, Szeminarium koordinator, 01/24/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page