Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] tagtoborzó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] tagtoborzó


Chronological Thread 
  • From: Nagy Margó <mail.elft AT mtesz.hu>
  • To: <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] tagtoborzó
  • Date: Mon, 22 Jan 2007 09:05:08 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

FELHÍVÁS a HATÁRAINKON KÍVÜL ÉLŐ MAGYARUL TUDÓ FIZIKUSOKHOZ, FIZIKATANÁROKHOZ
és FIZIKÁT TANULÓ EGYETEMISTÁKHOZTisztelt Barátunk!Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat minden magyarul gondolkodó-olvasó-beszélő
fizikus, fizikatanár és minden, fizika tanulmányokat folytató egyetemi
hallgató fóruma, szervezete kíván lenni. A tagdíj fejében havonta küldött -
évente mintegy 1000 könyvoldalnak megfelelő terjedelmű - FIZIKAI SZEMLE
rendszeres tájékoztatást ad a fizika kutatásának és tanításának
aktualitásairól. A Szemle postán jut el tagjainkhoz, azonban a világ más
tájain, távol élő magyar fizikusokhoz, sajnos, így nehézkesen, késve - néha
hiányosan - érkezhet meg a folyóirat. Ezért döntött úgy a Társulat elnöksége
és a Szemle szerkesztősége, hogy a jövőben, külföldön élő tagjainak,
előfizetőinek kívánságára, elektronikusan is hozzáférhetővé teszi a teljes
Szemlét.

BÁRMILYEN TÁVOL IS ÉL HAZÁNKTÓL, éves 30 euró tagdíj fejében Ön is
bekapcsolódhat a magyarországi fizika, fizikusok, fizikatanárok életébe.

Megrendelését, belépési szándékát jelezheti a
mail.elft AT mtesz.hu
címen.

ISMER KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR FIZIKUST, FIZIKABARÁTOT, FIZIKA TANULMÁNYOKAT
FOLYTATÓ EGYETEMISTÁT?Ha igen, kérjük, küldje el neki felhívásunkat, vagy adja meg Társulat
titkárságának
(mail.elft AT mtesz.hu)
ismerőse e-mail-címét, hogy felvehessük vele a kapcsolatot.Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
  • [Fizinfo] tagtoborzó, Nagy Margó, 01/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page