Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 19 Oct 2006 14:20:20 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
Meghivoó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Csizmadia Szilárd

Cím:"Tömegátadás az EM Cygni törpenóvarendszerben"

Kivonat:

A Z Cam-típusú törpenóvák egyetlen fedéseket mutató képviselõje
az EM Cygni. Ez egyedülálló lehetõséget ad arra, hogy benne a tömegátadási
rátát meghatározzuk a periódusváltozásból. Az irodalomban talált korábbi
méréseket a piszkéstetõi 1m-es távcsõvel kiegészítettük és ebbõl
meghatároztuk, hogy a tömegátadási ráta nagyságrendileg 10^-11
naptömeg/év. Ez ellentmond a fedési periódusváltozásból korábban
levezetett egyes eredményeknek, de közel áll Beuermann és Pakull (1984)
becsléséhez. Az IUE mûhold spektrumaiból mások által becsült és az
irodalomban közölt tömegátadási rátával ugyancsak jól egyezik az
eredményünk. Az újonnan meghatározott tömegátadási ráta éles ellentétben
áll a törpenóvák ún. "Disk Instability" modelljével, amely ebben a
rendszerben nagyságrendileg 10^-8 naptömeg/év tömegátadást igényel a
rendszer hosszútávú fénygörbéjének megmagyarázásához.
Az elõadásban a mérésekrõl, az eredményekrõl, valamint az elmélet és a
megfigyelések közötti ellentmondás lehetséges okairól fogok beszélni.

A szeminárium idõpontja: 2006. október 26, csütörtök 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17

Patkós László s.k.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page