Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] fizikatanárok tanulmányútja a CERN-be

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] fizikatanárok tanulmányútja a CERN-be


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc: sukosd AT reak.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] fizikatanárok tanulmányútja a CERN-be
  • Date: Thu, 24 Aug 2006 16:13:40 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Sükösd Csaba alelnök úr kérésére továbbítom az alábbi hírt.
URL: http://www.kfki.hu/elft/aktual/cerntanut06.html
Szalay K.
=====================================================

Date: Mon, 21 Aug 2006 16:46:53 +0200 (CEST)
From:
sukosd AT reak.bme.hu


Európában elsőkként...

Felmérések szerint az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben
megsokszorozódott, azoknak a száma, akik hisznek a babonákban, a
boszorkányokban, a horoszkópokban, visszajáró lelkekben és egyéb
természetfeletti jelenségekben. Különösen ijesztő a növekedés a fiatalok
körében.

Ez a jelenség azonban nem csak az Egyesült Államokra jellemző, itthon is
és Európában is ijesztően elszaporodtak, azok a rovatok az újságokban,
műsorok a televízióban, amelyek álltudományos, vagy éppen tudománytalan
nézeteket terjesztenek. Az emberek egyre nagyobb százalékban falják ezeket
a sötét középkorra jellemző szövegeket.

Ennek a jelenségnek egyik oka az, hogy az átlag emberek - különösen a
fiatalok - természettudományos műveltsége az elmúlt 20 évben jelentősen
csökkent, nem utolsó sorban az erősen lecsökkent iskolai
természettudományos óraszámok következtében. Amikor én jártam
középiskolába kétszer annyi órában tanultam fizikát, mint egy mai
középiskolás.

Amellett, hogy ez veszélyezteti a műszaki és természettudományos
szakemberek utánpótlását, egy sokkal mélyebb és elemibb konfliktust is
hordoz magában.
Egyik oldalról a 21 század embere a fejlett országokban képtelen a
tudomány és technika vívmányai nélkül (elektromosság, távközlés,
információ-technológia, biotechnológia) élni, másik oldalról pedig
szellemileg a sötét középkor szintjére süllyed vissza, ami a
természettudományos ismereteit illeti.
Ezen túl az emberek egy része a tudományban minden baj forrását látja
(globális felmelegedés, környezetszennyezés, radioaktív hulladékok,
géntechnológia stb.).

Annak érdekében, hogy a világ elkerülje ezt a fenyegető tudathasadást, a
világ vezető kutató laboratóriumai - közöttük a Genf közelében levő CERN
is - elhatározták, hogy segítik a fizikatanárokat. Segítségükkel a tanárok
jobban meg tudják mutatni a fiataloknak azt, hogy a fizika és a tudomány
az emberiség javát szolgálja, hogy a világ érdekes és a tudomány szép,
amelyet érdemes művelni.

Magyar fizikatanárok, 38 fős csoportja indult augusztus 19-én, 9 napos
tanulmányútra a CERN-be.
Ez Európában, az első ilyen csoport, ezzel elsőként reagáltunk a CERN
vezérigazgatójának, Dr. Robert Aymar-nak, a tavalyi kezdeményezésére.

A szakmai tanulmányutat, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervezte, a
magyar CERN bizottság, a SHIF Alapítvány és a CERN anyagilag is támogatta.
A tanulmányutat a 2006-os évi Országos Középiskolai Fizikatanári Ankéton
hirdettük meg nyilvánosan. A lelkesedés olyan nagy volt, hogy már az
Ankéton teljesen betelt a létszám, sőt sokan kerültek várólistára. A CERN
tervei szerint ilyen tanulmányútra évente sor kerülhet. A csoport
részletes programja angol és magyar nyelven az interneten is
megtekinthető:
https://teachers.web.cern.ch/teachers/ntp/default.htm

Büszkék vagyunk arra, hogy a fizikatanítás terén Európában ismét úttörők
lehetünk ezzel a tanulmányúttal. A csoport hazatérte után, a
tanulmányútról részletesebben is beszámolunk az Interneten és a Fizikai
Szemlében.
Dr. Sükösd Csaba
Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke
a tanulmányút szervezője
  • [Fizinfo] fizikatanárok tanulmányútja a CERN-be, Szalay Kati, 08/24/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page