Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Koniorczyk Matyas, Pusztai Tamas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Koniorczyk Matyas, Pusztai Tamas


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <noreply AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Koniorczyk Matyas, Pusztai Tamas
  • Date: Sat, 24 Jun 2006 08:00:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

KONIORCZYK MÁTYÁS, PUSZTAI TAMÁS (MTA SZFKI):
"Munkabeszámolók"

Idõpont: 2006. június 29. (csütörtök) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Fáth Gábor

fath AT szfki.hu


_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT mail.szfki.hu
https://mail.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar


  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Koniorczyk Matyas, Pusztai Tamas, Szeminarium koordinator, 06/27/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page