Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Khaled Sayed Mahmoud

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Khaled Sayed Mahmoud


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Khaled Sayed Mahmoud
  • Date: Thu, 15 Jun 2006 15:47:00 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája

Khaled Sayed Mahmoud
Numerical Modeling of Reactivity Excursion Accidents in Small Light Water Reactors

2006. június 29. (csütörtök) 13 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, I. emelet 59.
(Budapest, XI. Múegyetem rkp 3)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/

G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Khaled Sayed Mahmoud, Mihaly Gyorgy, 06/15/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page