Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A PTE TTK Fizika Doktori Iskola felvételi hirdetménye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A PTE TTK Fizika Doktori Iskola felvételi hirdetménye


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Matyas Koniorcyzk" <kmatyas AT optics.szfki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] A PTE TTK Fizika Doktori Iskola felvételi hirdetménye
  • Date: Tue, 16 May 2006 10:05:43 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA SZFKI

HIRDETMÉNY


A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola
felvételt hirdet a 2006-2007. tanévre nappali és levelező tagozatos
PhD képzésre, ,,Kvantumoptika", ,,Nemlineáris optika és
spektroszkópia", ,,Részecske- és magfizika", ,,Lézer- és plazmafizika,
lézerek alkalmazásai" témakörökben.

A jelentkezési határidő: 2006. május 26. (péntek) 12 óra.

A felvételi jelentkezés feltételeiről, módjáról és a doktori iskoláról
részletes információ található a Doktori Iskola Honlapján:

http://fizphd.ttk.pte.hu

További információval Dr. Koniorczyk Mátyás, a Doktori Iskola titkára
áll rendelkezésre a
kmatyas AT gamma.ttk.pte.hu
e-mail címen, illetve a
06-72-503600/4504 telefonszámon.

Pécs, 2006. április 27.Dr. Janszky József
akadémikus
a PTE TTK
Fizika Doktori Iskola
vezetője  • [Fizinfo] A PTE TTK Fizika Doktori Iskola felvételi hirdetménye, Dr. Matyas Koniorcyzk, 05/16/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page