Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kazumi Maki

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kazumi Maki


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <noreply AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kazumi Maki
  • Date: Tue, 16 May 2006 08:54:14 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

Értesítjük a tisztelt hallgatóságot, hogy Kazumi Maki elõadása az elõadó
betegsége miatt ELMARAD.

KAZUMI MAKI (USC, Los Angeles):
"Anatomy of Gossamer Superconductivity"

Idõpont: 2006. május 16. (kedd) 10:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar Fáth Gábor

fath AT szfki.hu
_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT mail.szfki.hu
https://mail.szfki.hu/mailman/listinfo/seminarArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page