Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam


Chronological Thread 
  • From: Bohátka Sándor <bohatka AT atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam
  • Date: Tue, 16 May 2006 12:17:23 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Értesítem a vákuumfizikai, -technikai eszközöket, módszereket alkalmazó
Kollégákat, hogy
az ELFT Vákuumfizikai Szakcsoportjának keretein belül magyar nyelvű
vákuumtechnikai
tanfolyamot szervezünk, amely a IUVSTA Technical Short Courses sorozatába
tartozik,
és a szállás, határon belüli útiköltség térítésére korlátozott számban anyagi
támogatást
is ad a IUVSTA.
Az oktatás célja: a vákuummal kapcsolatos munkaterületeken dolgozó
technikusok, diákok,

végzett diplomások, mérnökök, kutatók elméleti és gyakorlati oktatása,
(tovább)képzése;

nyelve: magyar;

célközönsége: hazai és határon túli technikusok, diákok, mérnökök, kutatók,
oktatók;

ideje, időtartama: 2006. október 9-én, hétfőn 11:00 órától 13-án, pénteken
13:00 óráig, 32 óra;

helye: MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI), Debrecen, Bem tér 18/C.

Tematikája, a jelentkezés és részvétel részletei a http://atomki.hu/~bohatka
web-helyen
Vakuumtechnikai_tanfolyam_2006.doc címen az interneten hozzáférhető.
Jelentkezési határidő: 2006. június 23.


Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Bohátka Sándor
Vákuumfiz. Szakcs. elnöke

---------------------------------------------------------------------
Dr. Sandor Bohatka
Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences
(ATOMKI)
Bem ter 18/C, H-4026 Debrecen, Hungary
Phone: institute: +36-52-509 200, direct line: +36-52-509 218
Fax: + 36-52-416 181
E-mail:
bohatka AT atomki.hu


  • [Fizinfo] Vákuumtechnikai tanfolyam, Bohátka Sándor, 05/16/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page