Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elméleti Fizika Iskola -- Mérések és a gravitáció Einstein-féle elmélete, 2006. aug. 28 - szept. 1.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elméleti Fizika Iskola -- Mérések és a gravitáció Einstein-féle elmélete, 2006. aug. 28 - szept. 1.


Chronological Thread 
  • From: Gabor Takacs <takacs AT elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elméleti Fizika Iskola -- Mérések és a gravitáció Einstein-féle elmélete, 2006. aug. 28 - szept. 1.
  • Date: Mon, 27 Feb 2006 16:16:39 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Érdeklődők!

Az Eötvös Lóránd Társulat Részecskefizikai és Gravitációelméleti
Szakcsoportja ebben az évben is meghirdeti a hagyományos Elméleti Fizikai
Iskolát augusztus 28. és szeptember 1. között, Gyöngyöstarjánban.

Az iskola címe:

MÉRÉSEK ÉS A GRAVITÁCIÓ EINSTEIN-FÉLE ELMÉLETE

Az iskola honlapja: http://www.kfki.hu/~elftrfsz/iskola_2006.html

Jelentkezési határidő: 2006. május 31, várható költség: 30000 Ft/fő.

Részletes tematika (zárójelben a felkért előadók nevével):

1) GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK AZ EINSTEIN-ELMÉLETBEN:

a) Az Einstein-elmélet, alapfogalmak, diffeomorfizmus invariancia,
Hamiltoni formalizmus, gravitációs sugárzás aszimptotikusan sík
téridõkben (Szabados László)

b) Gravitációs hullámok általában, gyenge tér közelítés (Fodor
Gyula és Rácz István)

c) Post-newtoni formalizmus (Gergely Árpád László, Vasúth Mátyás,
Mikóczi Balázs, Majár János)

d) Gravitációs hullámok keltése (asztrofizikai folyamatok) (Vasúth
Mátyás, Lukács Árpád, Czinner Viktor)

e) Kozmológiai vonatkozások (Frei Zsolt, Kocsis Bence, Czinner Viktor)

------------------------------------------------------------------------

2) ALTERNATÍV GRAVITÁCIÓELMÉLETEK:

a) Skalár-tenzor elméletek, húrelmélet/M-elmélet (Forgács
Péter, Horváth Zalán)

b) "Brane"-elméletek (Cynolter Gábor, Gergely Árpád László,
Keresztes Zoltán)

d) "Duplán" speciális relativitáselmélet (Vecsernyés Péter)

------------------------------------------------------------------------

3) GRAVITÁCIÓELMÉLETI KISÉRLETEK:

a) Áttekintés a gravitációelméleti kísérletekrõl (Forgács Péter,
Rácz István, Vasúth Mátyás)

b) A LIGO, VIRGO, LCGT, LISA programok (Mikóczi Balázs, Vasúth
Mátyás, Kocsis Bence, Majár János)

c) Pioneer anomália (Lukács Béla)

d) Gravity Probe B (Hraskó Péter)

e) A GPS-rendszerek és az általános relativitáselmélet
(Sebestyén Ákos)

------------------------------------------------------------------------

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:

Rácz István (a szakcsoport elnöke)
Takács Gábor (a szakcsoport titkára)
  • [Fizinfo] Elméleti Fizika Iskola -- Mérések és a gravitáció Einstein-féle elmélete, 2006. aug. 28 - szept. 1., Gabor Takacs, 02/27/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page