Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja


Chronological Thread 
  • From: Karolyi Gyorgy <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja
  • Date: Mon, 27 Feb 2006 16:39:18 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

MECHANIKA SZEMINÁRIUM
a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és
a Műszaki Mechanikai Tanszék
közös szervezésében

Téma: Különféle problémák a mechanika témaköréből (rugalmasságtan,
képlékenységtan, dinamika, törésmechanika, anyagmodellek, szerkezetek
stabilitása, biomechanika, FEM, kontinuummechanika, és még sok minden más).

Hely és időpont: BME, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék,
kb. kéthetente csütörtökön, 12:30 és 13:30 között
(részletesen l. lentebb)

2006. tavaszi félévre tervezett program:

márc. 2. A kísérleti mechanika mérési eljárásainak helye, szerepe a
konstrukció fejlesztésében, a megbízhatóság növelésében
Borbás Lajos, BME Járműelemek és Hajtások Tanszék

márc. 9. Gátolt csavarás hatása rudakban és merevítő rúdelemekben
Vörös Gábor, BME Műszaki Mechanikai Tanszék

márc. 30. Abszolút kontinuum-mechanika
Matolcsi Tamás, ELTE Alkalmazott Analízis Tanszék

ápr. 13. A diszkrét elemek módszere, avagy, ha a kontinuum-mechanika
nem segít, még mindig nincs veszve minden
Bagi Katalin, MTA-BME Tartószerkezetek Mechanikája Kutatócsoport

ápr. 27. Digitális erőszabályozású robotok dinamikai vizsgálata
Kovács László, BME Műszaki Mechanikai Tanszék

máj. 11. Hogyan építsünk nagyobb és gazdaságosabb szerkezeteket
csigák segítségével?
Hincz Krisztián, MTA-BME Tartószerkezetek Mechanikája Kutatócsoport

máj. 25. Hogyan javítható a tökéletes?
Majdnem szimmetrikus optimumok a tartószerkezet-tervezésben.
Várkonyi Péter, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

A szeminárium honlapja: http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Insperger Tamás és Károlyi György
  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja, Karolyi Gyorgy, 02/27/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page