Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Tudomány - Média - Közvélemén y 2. (Egely Gy. apropóján)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Tudomány - Média - Közvélemén y 2. (Egely Gy. apropóján)


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Tudomány - Média - Közvélemén y 2. (Egely Gy. apropóján)
  • Date: Fri, 28 Oct 2005 19:34:50 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Bosszantó, amikor a Magas Hivatal azzal próbálja fontossá tenni magát,
hogy ráül a
civil kezdeményezések szájára, és monopolizálni akarja a nyilvános
megszólalást. Ha
mások is felemelik a hangjukat, abból nem a tudománynak (így, kisbetûvel,
mert a nagy
kezdõbetû csak fontoskodó pózolás, affektálás) lesz kára, csak a kissé
lassan ébredezõ
Magas Hivatalnak.
Annak a bizonyos Kommunikációs Titkárságnak egyébként mindeddig hírét se
hallottuk. Nem volt ugyanis egyetlen olyan nyilvános akciója se, amelybõl
tudomást
szerezhettünk volna a létezésérõl. Miért nem lépett eddig fel az
"idõfizikust" ajnározó
média ellen? Hol volt, amikor a Népszabadság egy kreacionista propagátornak
adott
fórumot, és a propagandájára szóló (magán-) válasz után az utolsó megszólalás
lehetõségét? Hol volt, amikor a szenzációéhes sajtó országos pánikot keltett
a
madárinfluenzával?
Ha ez a Kommunkiációs Titkárság a tudomány fõ szószólója akar lenni, annak
egy
módja van: Legyen mindig fürgébb, ha a tudomány érdekeit sértik, mint
mindenki más.
Elvégre a profizmusnak ez a jele, a fõállású tudományvédelem pedig módot ad
rá.

Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page