Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Koch Joska

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Koch Joska


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Koch Joska
  • Date: Mon, 07 Feb 2005 21:44:31 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Szombat reggel után ma reggel másodszor jelent meg a Népszabadság fizetett
hirdetései között: január 27-én elhagyott minket Koch Jóska. Vártam, hogy
majd ír róla
néhány emlékezõ sort valaki azok közül, akik teljes fizikusi pályafutásukat a
Jóska
alkotta berendezésekre alapozták. Vártam, vártam, de hiába vártam. Ez fáj.

Fizikus létére Koch Jóska (a mérnök Thaler Gyurival párban) vállalta,
hogy a
háttérben marad, hogy készüléképítéssel teremt hátországot nemzetközi
elismerésre
törõ társainak. Fantáziája, alkotó energiája, felkészültsége e téren
elképesztõ volt. A
kilátástalan pénzhiány, a Magyarországot sujtó embargó, és a nemzetközi
tapasztalatok
átvételére alkalmas utazások lehetetlensége hármas szorításában is mindig
megdöbbentõen újat alkotott, mindig a világszínvonalat ostromolta. Az elsõ
Wilson-
kamra és Geiger-Müller-csöves mérõberendezés csöves elektronikájától az
integrált
áramkörök és beépíthetõ számítógép nélkül még a lehetetlent megkísértõ
mérõautomatán, majd mikroprocesszorok és számítógép birtokában annak már
kitûnõen mûködõ utódján át a világûrbe küldhetõ elektronikáig minden
munkájában
Magyarországon még sosemvoltat alkotott.
Nélküle, az õ alkotásai nélkül és az általa kinevelt fiataolk munkái
nélkül elõbb a KFKI
Kozmikus sugárzási osztály kísérleti fizikusai, majd késõbb a Rémkút
részecskefizikusai
sohasem jutottak volna el odáig, hogy a fizikusok nemzetközi világa befogadja,
partnernak fogadja el õket.

Válas György

P.s.: Jóskát 11-én 9:45-kor temeti el a családja Rákospalotán.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page