Skip to Content.

fizinfo - Re: [Fizinfo] Öveges József életrajza a SULINET-en

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


Re: [Fizinfo] Öveges József életrajza a SULINET-en


Chronological Thread 
  • From: "F. Telbisz" <Telbisz AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc: tanforum AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Öveges József életrajza a SULINET-en
  • Date: Wed, 26 Jan 2005 15:59:38 +0100 (Central Europe Standard Time)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


A megadott URL-en valóban Öveges József életrajza található, de az idézett
részek Bókai János életrajzából valók
(http://magyarok.sulinet.hu/nagymagyarok/tudosmagyarok/bokaijanos.html)

Telbisz Ferenc

On Wed, 26 Jan 2005, [UTF-8] Härtlein Károly wrote:

| Tisztelt Kollegak!
|
| A cimben szereplo internet oldal cime:
| http://magyarok.sulinet.hu/nagymagyarok/tudosmagyarok/oveges.html
|
| Nehany kis reszlet:
| Boch János néven látta meg először a szép tavaszi napsütést 1822. május
18-án,
| a Szepes vármegyei Iglón....
|
| A szabadságharc kitörésekor nemzetőr szolgálatot teljesített, s nevét -
Jókai
| Mór ösztönzésére - Bókaira magyarosította. A szabadságharc leverése után
| Scöpf-Merei Kossuthtal együtt külföldre emigrált, így ideiglenesen átvette a
| kórház vezetését, majd 1852-től hivatalosan is az intézmény igazgató
főorvosa
| lett.
|
| Őt tekintették a hazai gyermekorvostani iskola megteremtőjének.
|
| No comment.
| Ja eppen egy hete irtam a levelet a Sulinet Programirodanak ugyanerrol....
|
| Hartlein Karoly
|

==================================================================

Ferenc Telbisz

KFKI RMKI Computer Networking Center
Postal address: H-1525 Budapest 114. P.O.Box 49
Phone: +36-(1)-392-2554, +36-(1)-481-7646, Fax: +36-(1)-392-2503
E-mail:
telbisz AT sunserv.kfki.hu

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page