Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - RE: [Fizinfo] Harmadik evezred

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

RE: [Fizinfo] Harmadik evezred


Chronological Thread 
  • From: "Szondy, György" <gyorgy.szondy AT gft.com>
  • To: <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • Subject: RE: [Fizinfo] Harmadik evezred
  • Date: Mon, 2 Aug 2004 08:49:55 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listattagok!

Megértem a felszólalók felindultságát. Nem először téma a listán
az áltudományok kezelése. (Egely György munkássága mindig is
kedvelt téma volt.)

Egyetértek abban is, hogy tenni kell valamit. Nem szabad engedni,
hogy ilyen jellegű írások alakítsák, vagy éppenséggel határozzák
meg tudományos témákról alkotott közvélekedést.

Ennek módját azomban semmiképpen nem személyek elszigetelésében
kell keresni, hanem aktív módon részt kell válalni a KÖZÉRTHETŐ
tájékoztatásban. Erre léteznek megfelelő médiumok, de akár ezekbe a féltu-
dományos újságokba is meg lehet jelentetni olvasói levelek formájában
helyreigazításokat.

Ez az elszigetelősdi nagyon rossz emlékeket ébreszt.

Üdvözlettel,
Szondy György
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page