Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rradnai AT mta.mmsz.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Thu, 22 Apr 2004 09:55:24 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Lengyel András

(BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

Egyszabadságfokú mechanizmusok kompatibilitási útjainak
szingularitásai

2004. április 29. csütörtök, 12.30 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

K épület, magasföldszint 35., könyvtár

Az előadás tartalma:
Véges mechanizmusnak olyan kinematikailag határozatlan szerkezetet nevezünk,
amely véges mozgási szabadságfokkal rendelkezik. Gépészeti alkalmazásokban
gyakorlati szempontból az egyszabadságfokú mechanizmusok a legfontosabbak,
melyek egyetlen paraméterrel vezérelhetők. Szerkezeti mechanikai szempontból
a mechanizmus geometriájának időtől független leírásához állapotjellemzők és
kompatibilitási feltételek felvétele a legcélravezetőbb. A rendszer
geometriailag lehetséges állapotainak megfelelő pontok alkotják a
kompatibilitási utakat.

A kompatibilitási utakat tipikusan szabályos pontok alkotják, azonban
speciális geometria esetén szinguláris pontok jönnek létre aszimmetrikus
elágazás formájában. A jelenség hasonló a rugalmas szerkezetek
stabilitáselméletében ismert alapvető elágazási típusokhoz.

Csuklókból és rudakból előállítható olyan mechanizmus, amely szimmetrikus
elágazási pontokat eredményez. Egy speciális négyrudas mechanizmussal
végtelen rendben elfajult elágazási pont hozható létre. Az elágazási
típusok, valamint a tökéletlenségekkel történő megzavarás hatása párhuzamba
állítható a stabilitáselméletben ismert hasonló jelenségekkel. A szinguláris
pontok matematikai elemzéséhez a katasztrófaelmélet nyújt segítséget. A
stabilitáselmélettől eltérően nem a potenciális energia függvényének, hanem
a kompatibilitási feltételnek a vizsgálatával lehetséges az osztályozás.
Megmutatható, hogy a kompatibilitási feltétel az elágazási pontokban
megfeleltethető a csúcsszerű katasztrófák egyensúlyi alakjainak. Speciális
geometriai kialakítással tetszőleges csúcsszerű katasztrófatípus
előállítható.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page