Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Paks...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Paks...


Chronological Thread 
  • From: "Szucs Imre" <szucsi AT rmki.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, <Janos.Zana AT elfiz2.kee.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Paks...
  • Date: Sun Jun 8 16:25:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák,

elnézésüket kérem az alábbi mondatom félreérthető volt:
----- Original Message -----
> Ez az egész nagyon jól példázza mind a hazai politikai élet,
> mind a fizikus szakma belső viszonyainak tisztaságát.

Kifejezetten csak arra szerettem volna utalni, hogy nem tartom helyesnek,
hogy a nagy nyilvánosság előtt, egy adott szakmai kérdésben, az adott
témához értő kollegák rendszerint hagyják, hogy a politikusok szája ízének
megfelelő tájékoztatások szülessenek. Pedig, éppen ezek a helyzetek azok,
amelyek során a szakma tekintélye növekedhetne az érthető és pontos
nyilatkozatok által. Azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a véleményem
szerint azért történtek a ködösítések a paksi eset kapcsán is, mert akik
érintettek voltak, azok féltek megszólalni, mások pedig azért hallgattak,
mert óvakodtak megzavarni a kialakult jó kapcsolataikat az erőművel. Ezt
bizonyítani persze nem lehet, de mi másra gondolhatna az ember?

Tisztelettel: Szűcs Imre

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page