Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] FIZINFO

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] FIZINFO


Chronological Thread 
  • From: kemeny tamas <kemeny AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] FIZINFO
  • Date: Fri Jun 6 10:46:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Ho"lgyek, Urak!

L'thato'lag kezd megvalo'sulni amit Nagy De'nes Lajosnak e's Kira'ly Pe'terne'nek ne'ha'ny he'ttel ezelo"tt irt maga'nlevelemben elo"re jeleztem - a FIZINFO nyilva'nvalo'an vesze'lyben van az elszabadulo' indulatok miatt.

Az, hogy nem e'rtek egyet Petravich Ga'borral e's ma'sokkal arro'l, mi valo' a FIZINFO-ra az tiszta maga'nu"gy. Az a leve'l azonban, ami a cenzura ve'ge't emlegeti, azt is eszembejuttatja hogy a cenzura'val egyu"tt tala'n a ke'nyszerta'pl'a'la's rossz-emle'ku" inte'zme'nye is meghalt.

Nem e'rtem (e's sokan nem e'rtju"k) mie'rt KELL annak, aki kapni akarja a szemina'riumi e's egye'b hirdetme'nyeket evvel egyu"tt KE'NYSZERU"EN megkapnia olyan vita'k anyaga't melyek SZERINTE nem tartoznak ra'?

Mi vesztese'g e'rne' a vita-pa'rtiakat, ha a FIZINFO-val egyu"tt le'tezne egy FIZHIR modera'lt lista e's aki csak erre jelentkezne be a modera'tor a'ltal leva'logatott hirdetme'nyeket kapna' csak meg. Az e'let igy sem lenne egy habostorta, hiszen ebben is tala'lkozna a "Necromantia a 7. szabad mu"ve'szet" cimu" elo"ada's hirdetme'nnyel de ezt ma'r va'llalna' ha ennek feje'ben informa'lt lesz ra' tartozo' elo"ada'sok, iskola'k, konferencia'k stb. ta'rgya'ban. Ezen a ha'tte'ren ma'r nagyon jo' szo'rakoza'st tudna'nk kiva'nni azoknak akik a ta'rsadalom-patolo'gia ko"re'be eso" te'ma'kat a FIZINFO-n kiva'nja'k megvitatni.

U"dvo"zlettel

Keme'ny Tama's


Postaci'm: MTA Szila'rdtestfizikai e's Optikai Kut.Int.
1525 Budapest Pf. 49

FAX: (361) 392 2215

Telefon: (361) 392 2222/1152

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page