Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] FIZINFO

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] FIZINFO


Chronological Thread 
  • From: "Dorozsmai Karoly" <kdorozs AT fay-bp.sulinet.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] FIZINFO
  • Date: Fri Jun 6 10:52:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Fay A. Szakkozepiskola
  • Priority: normal

Üdvözletem

kemeny tamas írta 6 Jun 2003, keltezésû, "[Fizinfo] FIZINFO" tárgyú levelében:

> Mi vesztese'g e'rne' a vita-pa'rtiakat, ha a FIZINFO-val egyu"tt le'tezne
> egy FIZHIR modera'lt lista e's aki csak erre jelentkezne be a modera'tor
> a'ltal leva'logatott hirdetme'nyeket kapna' csak meg.

Az OT minden listán jelen van amint a flame is... Régebben sokkal
szogorúbban szabályozta magát az Internet-es közösség, mára ez
fellazulni látszik! Pontosan ugyenez történt a TECHINFO levlistán
is, ott létesült egy APROPO levlista mely a flame és általában a
szabad csevely céljait szolgálja... A világ mindig ismétli önmagát...
:))


--
Viszlat: D. Karoly

P.S.: Ja, a netikett a rövid signo-rol is intézkedik :))))
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page