Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Paks

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Paks


Chronological Thread 
  • From: Janos.Zana AT elfiz2.kee.hu
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Paks
  • Date: Mon Apr 28 14:31:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

On 26 April,
fizinfo-admin AT sunserv.kfki.hu
wrote:

>jelentésben ilyenről még szó sincs. Pl. a tisztítási technológiai
>előírás szerint a tisztító tartály fedelét 1 óra után le kellett volna
>emelni, de akkor derült ki, hogy nincs ott a daru és csak 5 óra
>elmúltával sikerült darut keríteni. Vagy: a hűtővíz egy részte elfolyt,
>a maradék fölforrt és úgy próbálták megoldani a problémát, mint a kezdő

Én már kaptam egy ledorongolást pénteken amiatt, hogy ezekről az
eseményekről nem volt tudomásom. Sajnálom, hogy a dolgok pontos ismerete
nélkül írtam - most már én is várom a tényszerű tájékoztatást; ezért is.

Üdvözlettel János

Key fingerprint = C4 F1 E6 BD BD 77 D8 C4 22 54 B6 1E E5 53 FF A8
- - - Good rest to all that keeps the Jungle Law! (Kipling) - - -

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page