Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Neutron Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Neutron Iskola


Chronological Thread 
  • From: Rosta László <rosta AT power.szfki.kfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Neutron Iskola
  • Date: Thu Dec 6 19:21:01 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Neutron Spektroszkópiai Osztály December 7 és 12 között egy "Neutron
Iskolát" szervez, amely két részbõl áll: elõadások, melyekre mindenkit
szivesen látunk, ill. gyakorlati foglalkozás, amelyen csak az elõre
regisztrált résztvevõk tudnak résztvenni. A program az alábbi:

Central European Training School on Neutron Beam Experiments

December 7-12, 2001
Budapest Research Reactor, KFKI Bldg.10. Lecture Room

December 7. Friday, 14.00-15.00
F. Mezei (HMI/SzFKI): Introduction to Neutron Physics,

December 8. Saturday, 9.00-10.00
H. Lauter (ILL Grenoble): Neutron reflectometry

December 10. Monday, 9.00-10.00
L. Rosta (SzFKI): Introduction to Neutron Soureces and BNC Facilities

December 11. Tuesday, 14.00-15.00
M. Avdeev (FLNP Dubna): Small Angle Neutron Scattering

December 12. Wednesday, 9.00-10.00
G. Krexner (University of Vienna): Triple Axis Spectroscopy

Minden érdeklõdõt szivesen látunk!

Rosta László
  • [Fizinfo] Neutron Iskola, Rosta László, 12/06/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page