Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] gyaszhir (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] gyaszhir (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] gyaszhir (fwd)
  • Date: Thu Dec 6 16:55:01 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Magyar Tudományos Akadémia, a Debreceni Egyetem és a
gyászoló család mély megrendüléssel tudatja, hogy

GÁSPÁR REZSO

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem emeritus
professzora, a Kossuth Lajos Tudományegyetem volt rektorhelyettese,
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének 30 éven át
tanszékvezeto egyetemi tanára, az MTA Atom- és Molekulafizikai Bizottság
volt elnöke, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja, a Kvantummolekuláris
Tudományok Nemzetközi Akadémiájának tagja, a Tudományok és Muvészetek
Európai Akadémiájának tagja, Állami Díjas

2001. december 1-én, életének 81. évében elhunyt.

Halálával a magyar és nemzetközi tudományos élet és felsooktatás
kiemelkedo egyéniségét veszítettük el, aki alapveto eredményeket ért el a
kvantumkémia területén, egyike volt az atomok, molekulák és szilárdtestek
elektronszerkezetének vizsgálatában áttörést eredményezo suruségfunkcionál
elmélet megalkotóinak. Kiemelkedo tudományos munkássága nemzetközi
tekintélyt vívott ki a magyar kvantumkémiának. Tudományos és iskolateremto
munkáját az elhivatottság és az igényesség hatotta át.

Temetése 2001. december 14-én, pénteken, 13 órakor lesz a debreceni
Köztemetoben (2.sz. ravatalozó).

Emlékét és szellemi hagyatékát kegyelettel megorizzük.

**********************************************************************
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] gyaszhir (fwd), Szalay Kati, 12/06/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page