Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /2024-02-22 csütörtök

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /2024-02-22 csütörtök


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /2024-02-22 csütörtök
  • Date: Thu, 15 Feb 2024 16:13:30 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp012.wigner.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=FZ576ER9; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=Vh8po9IQ
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu CDCBF40F9E32


Erősen deformált magállapotok és fürtösödésük

Előadó: Darai Judit (HUN-REN ATOMKI)

Időpont: 2024-02-22 csütörtök 11:00

Helyszín: HUN-REN ATOMKI, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c)

Egyéb információ:
- Az előadásra az új kutatók bemutatkozása keretében kerül sor.
- Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Kivonat:
Napjaink magfizikai kutatásának előterében áll az egzotikus magállapotok
tanulmányozása. Különösen érdekesek a páros-páros atommagok. Ezekben
szuperdeformált állapotokat csak a kétezres években találtak, hiperdeformált
állapotukra pedig a legutóbbi időkig csak elméleti előrejelzések léteztek.
Ezen magok leírására az Atomkiban kifejlesztett, szimmetriákra alapozott
módszernek az alkalmazásait mutatom meg. Szisztematikusan meghatározzuk a
stabil magalakokat és ezek lehetséges fürtösödését. Jóslatainkat kísérleti
eredmények is alátámasztották. Az utóbbi években a témában újabb jelentős
előrelépés történt. Eddigi eredményeink egységes leírást kaptak a
multikonfigurációs dinamikai szimmetria fogalmának bevezetésével. Ezzel egy
mag viselkedését tág energia- és deformációtartományokban tudjuk egységesen
leírni. Újabb eredményeink kísérleti megerősítése is várható.


---
Király Beáta, PhD
HUN-REN ATOMKI / HUN-REN Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: kiraly.beata AT atomki.hu
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]
  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /2024-02-22 csütörtök, Király Beáta, 02/15/2024

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page