Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Curko Árpád

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Curko Árpád


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: SZFI User <szfkiuser AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Curko Árpád
  • Date: Thu, 8 Feb 2024 06:00:01 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp012.wigner.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

PhD házivédésCurko ÁrpádHUN-REN Wigner FK SZFIMikrohullám-optikai keverés
atomokkal2024. február 13. kedd, 10.00, KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti
TanácsteremAz alkáli atomok hiperfinom átmenetei a huszadik század eleje óta
döntő szerepet játszanak a kvantumfizika formálásában, és széleskörű
alkalmazáshoz vezettek a kvantumtechnológia területén. A jelen előadásban
bemutatásra kerülő kutatás célja, hogy a mikrohullámú és optikai terekkel
egyaránt kölcsönható hiperfinomszerkezetű atomokat tartalmazó rendszerek egy
szeletébe betekintést nyújtson.A kutatás egyik aspektusa mikrohullámú
gerjesztésből, stimulált Raman-szórással három nívós atomok rendszerében
létrehozott optikai sugárzást vizsgálta. Mivel a generált optikai fotonokat a
kvantumkommunikációban alkalmaznák, megvizsgáltuk, hogy milyen hatékonysággal
csatolhatóak a fotonok az optikai szálra fókuszált Gauss-módusokba. Az
optikai szálba becsatolt sugárzás térbeli profiljára összpontosítva
megválaszoltuk, hogy milyen geometriai paraméterek mellett lesz a
leghatékonyabb a becsatolás. Két megvalósítási irányt vizsgáltunk annak
függvényében, hogy a mikrohullám-optikai konverzió hideg [1] vagy ultrahideg
[2] atomok gázfelhőjén keresztül valósul meg.Az
áramkör-kvantumelektrodinamika megszületése lehetővé tette az olyan
mesterséges atomok létrehozását, melyek hiperfinom átmenetei erősen képesek
csatolódni a mikrohullámú térhez. Ilyen fizikai rendszerekben megfigyelhetővé
vált a fotonblokád-áttörés jelensége, ahol a fény-anyag kölcsönhatás
nemlineáris természete nyilvánul meg, bimodális viselkedést mutatva, de mégis
teljesen más fizikával a háttérben, mint a klasszikus optikai bistabilitás
esetében. Kutatásunk ezen részének fő irányvonala, hogy a
kvantumugrás-Monte-Carlo-módszer nyelvezetén az erősen csatolt
hajtott-veszteséges Jaynes-Cummings-modell keretében rámutassunk, hogy miért
az ún. neoklasszikus modell a helyes klasszikus elmélet a fotonblokád-áttörés
jelensége mögött. Megvizsgáltuk [3], hogyan és milyen határok mellett jelenik
meg a teljesen kvantumosan kezelt rendszerben a neoklasszikus elmélet fő
állítása: az erősen kölcsönható atom-rezonátor módus rendszerében az atom
tiszta állapotban van.[1] Á. Kurkó, P. Domokos, A. Vukics, T. Bækkegaard, N.
T. Zinner, J. Fortágh, D. Petrosyan. EPJ Quantum Technol. 8, 11 (2021). [2]
Á. Kurkó, P. Domokos, D. Petrosyan, A. Vukics. Phys. Rev. A 105, 053708
(2022).[3] Á. Kurkó, A. Vukics, N. Német. arXiv:2310.08388 (2023).
&nbsp;Minden érdeklődőt szívesen látunk! - Everyone is welcome to attend.Nagy
Attilasem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Curko Árpád, Szeminárium koordinátor, 02/08/2024

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page