Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] XXVII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] XXVII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny


Chronological Thread 
  • From: sukosd <sukosd AT reak.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] XXVII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
  • Date: Thu, 7 Dec 2023 12:18:34 +0100

Tisztelt Lista, Kedves Fizikatanár Kollégák!

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny fontos szerepet tölt be a hazai tehetséggondozó versenyek sorában. A versenyt Marx György professzor indította 1998-ban, Szilárd Leó születésének századik évfordulóján, és most már a huszonhetedik versenyt rendezzük meg 2024 tavaszán.

A Verseny a középfokú oktatásban magyar nyelven fizikát tanuló diákokat (tipikusan 14-19 év közötti életkor) célozza meg két kategóriában (Junior és Szenior). A Verseny különlegessége, hogy tematikáját kizárólag a modern fizika és nukleáris ismeretek témaköréből meríti. Ezek olyan témakörök, amelyek sajnos alul vannak reprezentálva az iskolában, ugyanakkor a diákok érdeklődését felkeltik, és ezzel a tehetséges diákokat motiválják a műszaki-természettudományos terület megismerésére.

A Verseny megrendezését a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Tehetség Program is támogatja, ezért a versenyen nincs sem nevezési, sem részvételi díj, és az országos döntőbe jutott 20 Szenior és 10 Junior tanuló mindegyike értékes jutalmakat kap. A  háromnapos országos döntőben résztvevő diákok és kísérő tanáraik szállását és ellátását is a támogatásokból fedezzük, a résztvevőknek csak az útiköltségről kell gondoskodniuk. További motivációt jelenthet, hogy 2024-től kezdve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem felvételi többletpontokkal ismeri el a verseny Szenior kategóriájának első 10 helyezettjét. Reméljük, hogy a felvételi többletpontokkal való motiváláshoz más egyetemek is csatlakoznak.

Kérem a fizikatanár kollégákat, hogy a diákok között terjesszék a Verseny hírét, és ha vannak alkalmas és érdeklődő jelöltek, nevezzék be őket a Versenyre! Az OKTV-vel összemérhető nehézségű versenyen a kitűzött feladatok között vannak egyszerűbbek és bonyolultabbak is, ezért a különböző képességű és tudású tanulók is juthatnak sikerélményhez. Tehát nemcsak a kiemelkedő képességűeket érdemes nevezni. Még azoknak a diákoknak is érdemes megpróbálniuk magukat a versenyen, akiknek a tudása jelenleg még nem tűnik elegendőnek helyezések eléréséhez, hiszen értékes tudást és tapasztalatokat szerezhetnek a feladatokkal való foglalkozás során.   

A Verseny honlapján (https://szilardverseny.hu) további részleteket találhatnak, de levelemhez mellékelem a következő verseny meghirdetésének összefoglalóját is, egyoldalas, kinyomtatható PDF plakát formában. Ebben szerepel a nevezéshez szükséges eljárás és a határidő is. Csatolom továbbá a Jelentkezési Lapot is (Excel fájl). A kitöltött Jelentkezési Lapot a sukosd AT reak.bme.hu e-mailre kell elküldeni.

A jelentkezés/nevezés határideje 2024. január 15.

Előre is nagyon köszönöm a Lista tagjainak a segítségét, hogy azoknak a fizikatanár ismerőseiknek a figyelmét is felhívják a versenyre, akik esetleg nem tagjai a Fizinfo-nak. Remélem, hogy sok intézményéből kapunk majd nevezéseket az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyre! 

Köszönettel és üdvözlettel
Sükösd Csaba,
a Versenybizottság vezetője.

TÁMOGATÓK

      

PNG image

Attachment: JelentkezesiLap.xlsx
Description: MS-Excel 2007 spreadsheet

Attachment: SzilardVerseny_poszter_2024.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] XXVII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny, sukosd, 12/07/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page