Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Habók Anita & Korom Erzsébet, 2023. 06. 28. 15h, Budó Ágoston tanterem &/vagy online

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Habók Anita & Korom Erzsébet, 2023. 06. 28. 15h, Budó Ágoston tanterem &/vagy online


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Habók Anita & Korom Erzsébet, 2023. 06. 28. 15h, Budó Ágoston tanterem &/vagy online
  • Date: Mon, 26 Jun 2023 20:50:33 +0200


Szeminárium meghívó

Cím: A projektmódszer és további aktív tanulást elösegítö módszerek bemutatása

Elöadók:
Dr. Habók Anita egyetemi docens & Dr. Korom Erzsébet egyetemi docens
SZTE Neveléstudományi Intézet

Idöpont: 2023. junius 28. (szerda), 15.00 óra
Helyszín: Budó Ágoston tanterem & online
https://join.skype.com/C3h3itmhPYAW

Absztrakt:

A tanulói aktivitásra, tevékenységre építö módszerek egyre nagyobb szerepet töltenek be a magyar oktatásban, habár a nagycsoportok oktatására jellemzö frontális módszerek dominanciája még mindig megfigyelhetö. Lényeges lenne azonban a tanítás során a felfedezésre épülö módszerek gyakoribb alkalmazása, amelyek az ismeretszerzés és gyakorlás során a tanulói önállóságnak és felelösségnek nagyobb teret engednek. Ezért az elöadásunk célja azon módszerek bemutatása, amelyek a kiscsoportos tanulást elösegítve a tanulói tevékenységet támogatják. Elöször is bemutatásra kerül a projektmódszer, amely egy összetett feladat interdiszciplináris megközelítését helyezi a középpontba csoportmunka keretében. Másodszor a problémaalapú tanulás jellemzöit ismertetjük. Ezután a kutatásalapú tanulás szempontjaira és tervezésére térünk ki. Végül a kooperatív tanulás szervezési feladatait és megvalósításának sajátosságait emeljük ki.

Minden érdeklödöt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
Szeminárium koordinátor


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

Attachment: pngDEkl6GAcMu.png
Description: PNG image  • [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó: Habók Anita & Korom Erzsébet, 2023. 06. 28. 15h, Budó Ágoston tanterem &/vagy online, mcsete, 06/26/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page