Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-02-02 csütörtök

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-02-02 csütörtök


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-02-02 csütörtök
  • Date: Tue, 24 Jan 2023 17:41:09 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=uz8hR4QG; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=blNNwD1X
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 02B8E40FA826


Az X17 részecske kutatásának legújabb eredményei

Előadó: Krasznahorkay Attila (Atomki)Időpont: 2023-02-02 csütörtök 11:00

Helyszín: Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Egyéb információ:
- Az előadásra a [ https://atomki.hu/articles/current | hónap cikke ]
bemutatása keretében kerül sor.
- Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Kivonat:


Napjaink fizikájának egyik legnagyobb megoldatlan problémája az ún. sötét
anyag kérdése. Csillagászati mérések szerint a jelenleg ismert látható anyag
az Univerzum tömegének csak kevesebb, mint 5%-át alkotja, ezzel szemben a
sötét anyag mintegy 25%-át. Az évtizedek óta folyó nagyon drága kísérletek
ellenére szinte semmit sem tudunk erről az anyagról, ezért is csigázta fel
nagyon az érdeklődést egy 2016-ban publikált cikkünk, amelyben egy új,
X17-nek nevezett könnyű részecske megfigyeléséről számoltunk be. Ez a
részecske úgy tűnik, hogy a részecskefizika jelenlegi standard modelljével
nem értelmezhető, ezért jelentős szerepet játszhat a sötét anyagra vonatkozó
ismereteink kibővítésében. Cikkünkben a részecske keletkezésére a 8Be egyik
nagyenergiás átmenetének anomális belső párkeltési folyamata alapján
következtettünk. Ehhez hasonló anomáliákat azóta 3 atommag 7 gerjesztett
állapotának bomlásában figyeltünk meg. Ezek szintén az X17 részecske
létezését támasztják alá.

Az előadásomban bemutatom az X17 részecskére vonatkozó legújabb kísérleti
eredményeinket, és a kimutatására vonatkozó nemzetközi kísérletek
eredményeiről is beszámolok. Részletesen tárgyalni fogom még a kísérleti
eredményeink kiértékelésének módszerét és az új részecske létére mutató
kísérleti eredményeink értelmezését. Az X17 részecskére vonatkozó nemzetközi
érdeklődés máig sem lankadt, amit a cikkünkre vonatkozó nagyszámú és időben
egyenletes eloszlású hivatkozások száma is bizonyit.
Hónap cikke az Atomkiban:


New anomaly observed in 12 C supports the existence and the vector character
of the hypothetical X17 boson, [
https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.106.L061601 | Phys.
Rev. C 106, L061601 ]

---
Király Beáta, PhD
Atomki / Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: kiraly.beata AT atomki.hu
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /2023-02-02 csütörtök, Király Beáta, 01/24/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page