Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO Pecz Bela, az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara - 2023. 01. 25.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO Pecz Bela, az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara - 2023. 01. 25.


Chronological Thread 
  • From: Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO Pecz Bela, az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara - 2023. 01. 25.
  • Date: Mon, 23 Jan 2023 18:25:21 +0100 (CET)
  • Importance: High

Tisztelt Fizinfo Olvasók!A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya tisztelettel
meghívja ÖntPÉCZ BÉLA, az MTA levelező tagja

Elektronmikroszkópia az újszerű félvezetők atomi léptékű szerkezeti
tulajdonságainak feltárásábancímmel tartandó székfoglaló előadására.Az előadás ideje: 2023. január 25. (szerda) 14.00 óraAz előadás helyszíne: MTA Székház, Nagyterem

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)A meghívó innen tölthető le:

https://mta.hu/xi-osztaly/pecz-bela-az-mta-levelezo-tagja-akademiai-szekfo
glaloja-112662Az előadás kivonata:
Előadásom a széles tiltottsávú félvezetők növesztésének kihívásaitól -
amelyeket sikeresen támogatott a transzmissziós elektronmikroszkópia - az
újszerű, kétdimenziós (2D) nitridekig és ezek hetero-szerkezetéig válogat
az eredmények közül. Szerencsém volt ezen a területen dolgozni és
hozzájárulni az európai kék lézer dióda élettartamának növeléséhez a
rácsillesztetlenség következtében kialakuló diszlokációk számát
csökkentve, valamint a nagyteljesítményű GaN eszközök működés közben
megemelkedett hőmérsékletének csökkentéséhez. A transzmissziós
elektronmikroszkópia fejlődésében minőségi ugrás következett be a
szférikus aberráció korrektorokkal, ami szerencsésen esett egybe a
két-dimenziós (2D) félvezetők színrelépésével. Áttekintem az általunk
előállított 2D nitrid félvezetőket fókuszálva a 2D InN-re és új fizikai
tulajdonságaira megmutatva azok nanoszerkezetét a gömbi hiba korrigált
mikroszkóp segítségével. Kitekintünk a MoS2/GaN heteroátmenetekre is,
amelyek jelenleg kutatásunk fókuszában vannak.

Az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul
azok nyilvános publikálásához.Üdvözlettel:Jároli Erika

fizikai tudományok osztálya titkáraMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

KÖZTESTÜLETI IGAZGATÓSÁGH-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122

<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu> jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu /
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu> fizika AT titkarsag.mta.hu  • [Fizinfo] MEGHIVO Pecz Bela, az MTA levelezo tagja szekfoglalo eloadasara - 2023. 01. 25., Jároli Erika, 01/23/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page