Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /Fény és anyag intenzív kölcsönhatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /Fény és anyag intenzív kölcsönhatása


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /Fény és anyag intenzív kölcsönhatása
  • Date: Fri, 3 Jun 2022 14:27:46 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=Dka5UiKP; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=fss2OS1/
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu C739140F9E3D


Fény és anyag intenzív kölcsönhatása

Előadó: Varga Kálmán (Fizika Tanszék, Vanderbilt Egyetem, Nashville,
Tennessee)

Időpont: 2022-06-09 csütörtök 11:00

Helyszín: Atomki, nagyelőadó
Egyéb információ:

Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Kivonat:

Az előadás témája a fény és anyag intenzív kölcsönhatásának leírása. A
molekulákban és egyéb nanorendszerekben az elektronok és a magok mozgása
elektromágneses tereket kelt és ezek a terek az esetleges külső terekkel
együtt kölcsönhatásba lépnek az elektronokkal és a magokkal. A kölcsönhatás
az anyagot és a fényt összecsatolja és egy fény-anyag hibrid állapot
keletkezik. Az állapot leírásához a kvantumelektrodinamika ad útmutatást, de
a tankönyvi perturbációs egyenletek az erős kölcsönhatás esetére nem
érvényesek. A praktikus megoldás a kvantált Maxwell-terek és
Schrödinger-egyenlet csatolása a fény-anyag hullámfüggvény kiszámítására.

A fény-anyag rendszerek fizikája alapozza meg a kvantumszámítógépek, a
kvantumos érzékelők, a kvantumkriptográfia és általánosságban a
kvantumtechnológia gyakorlati fejlesztését.
---
Király Beáta, PhD
Atomki / Atommagkutató Intézet
C: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
T: +36 52 509 200
E: kiraly.beata AT atomki.hu
W: [ http://www.atomki.hu/ | www.atomki.hu ]  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /Fény és anyag intenzív kölcsönhatása, Király Beáta, 06/03/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page