Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lovász Béla

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lovász Béla


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lovász Béla
  • Date: Thu, 27 Jan 2022 06:00:01 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

SZFI SzemináriumLovász BélaMTA Wigner FK SZFINemadiabatikus alagutazás
plazmonikus nanostruktúrákról2022. február 1. kedd, 10.00, 1. ép.,
tanácsterem,
https://wigner-hu.zoom.us/j/95719170684?pwd=WlEzYVQzZ0grWlI3Vm1QNzljYklTUT09
Meeting ID: 957 1917 0684 Passcode: 179554Atomok és molekulák esetén,
valamint fémek felületéről a külső gerjesztő elektromágneses tér megfelelő
erőssége és frekvenciája mellett adiabatikus alagútemisszióval léphetnek ki
elektronok. Ilyenkor a lézerfrekvencia és az alagutazási frekvencia
hányadosára, az ún. Keldysh-féle (időbeli) adiabaticitási paraméterre (γ)
tipikusan γ≪1 teljesül. Jelentősen kisebb, de még mindig nagy terek esetén
(γ≫1) többfotonos emisszióval történhet elektronok felszabadítása. Manapság
is folynak atom- és molekulafizikai illetve nanooptikai kísérletek ezen a két
jól ismert tartomány közötti kevésbé felderített nemadiabatikus alagutazási
régióra (γ~1) jellemző lézer intenzitásokon. Munkánk során az alagutazási
régiót vizsgáltuk lokalizált plazmonoszcillációk keltésével különböző
geometriájú 100 nm méretskálájú arany nanorészecskéken 7 fs rövid
impulzusokkal. A keltett plazmonoszcillációk lokális terének amplitúdója
nagyságrendekkel nagyobb lehet a gerjesztő lézertérnél. A kísérleteink során
felvett intenzitásfüggő elektronspektrumokból meghatároztuk a nemadiabatikus
alagutazási jelenség megjelenéséhez tartozó γ~2 értéket [1]. Ezt az eredményt
az egydimenziós időfüggő Schrödinger-egyenlet megoldására épülő elméleti
számolással alátámasztottuk.[1] B. Lovász, P. Sándor et al., Nano Lett.
bírálat alatt (2022).&nbsp;Minden érdeklődőt szívesen látunk! - Everyone is
welcome to attend.Juhász Róbertsem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lovász Béla, Szeminárium koordinátor, 01/27/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page