Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Szegő Károly -- Wigner FK

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Szegő Károly -- Wigner FK


Chronological Thread 
  • From: Péter Lévai <levai.peter AT wigner.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Szegő Károly -- Wigner FK
  • Date: Mon, 24 Jan 2022 22:59:34 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Tisztelt Kollégák!

Megrendülten tudatom, hogy Szegő Károly tudományos tanácsadó,
az MTA Doktora, a Wigner FK professzor emeritusa
2021. január 22-én 78 éves korában váratlanul elhunyt.

Pályáját elméleti részecskefizikusként kezdte, csoportelméleti módszerek
alkalmazásával foglalkozott. Érdeklődése az 1980-as évek elején fordult
az űrfizika felé, különösen az üstökösök felszínét, a felszíni folyamatokat,
a napszél és az üstökösök kölcsönhatását vizsgálta.

Társ-vezetője volt a Halley-üstökös megismerésére nemzetközi részvétellel
indított szovjet VEGA űrmisszió (1986) irányító testületének.
E kutatás során az emberiség történetében először készítettek képet
egy üstökös magjáról, meghatározták az üstökösmag méretét, forgását,
modellezték az üstökös felszíni aktivitását. Az 1980-87 közötti időszakban
született tudományos közleményei közül 4 bekerült a "Naprendszer kutatása"
témakörben világszerte legmagasabb idézettséggel rendelkező 7 publikáció közé.
Eredményeit 1986-ban Állami Díjjal ismerték el.

A későbbiekben vendégkutató volt a NASA Pioneer-Venus Orbiter missziójában,
társkutatóként részt vett a Mars kutatására 1988-ban indított Fobosz-2 misszió
plazmafizikai kísérleteiben. Jelentős eredményeket ért el a Vénusz tanulmányozásában.
Társkutatója volt a NASA által a Szaturnusz bolygó tanulmányozására indított
Cassini misszió plazmafizikai kísérleteiben, majd az ESA Rosetta missziójának
plazmafizikai kísérletében. E misszió 2014-ben érte a 67P/Churyumov-Gerasimenko
üstököst. Az utóbbi években a Merkúr bolygóhoz küldött BepiColombo nevű
ESA misszió SERENA plazma-kísérletében vett részt.

Szegő Károly az 1975-ben megalakult MTA KFKI Részecske és Magfizikai
Kutatóintézet első igazgatója volt egészen 2002-ig.
2002-2012 között a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeti
Főosztályának főosztályvezetőjeként szervezte és támogatta
az akadémiai kutatóhálózat munkáját.

Szegő Károlyt a Wigner FK saját halottjának tekinti.
Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

Közreadta: Lévai Péter J. főig.  • [Fizinfo] Elhunyt Szegő Károly -- Wigner FK, Péter Lévai, 01/24/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page