Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989-2019)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989-2019)


Chronological Thread 
  • From: Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989-2019)
  • Date: Thu, 13 Jan 2022 08:47:49 +0100 (CET)
  • Importance: High

Tisztelt Fizinfo Olvasók!A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos osztályainak, és rajuk keresztül
a tudományos bizottságainak közreműködésével, a Magyar Tudomány folyóirat
szerkesztőbizottságának koordinálásával összeállította az "A magyar
tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig
(1989-2019)" című dokumentumot, mely betekintést nyújt a hazai tudományos
műhelyek tevékenységébe, egyúttal tükrözi a magyar tudományosság tartalmi
sokszínűségét. A teljes összeállítás az MTA honlapján olvasható:
https://mta.hu/mta30/mta30-az-akademia-harminc-eve-a-tudomanyos-eredmenyek
-tukreben-111822Az összeállításon belül külön is a figyelmükbe ajánljuk a "Magyar fizika:
Három évtized kutatási eredményei (1989-2019)" című tanulmányt, melyet az
Osztály által megbízott Szerkesztő Bizottság (Faigel Gyula, Iglói Ferenc,
Mihály György és Patkós András) az Osztály tudományos bizottságainak
javaslataiból állított össze. Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya 2020.
márciusi ülésén egyhangú szavazással véglegesítette a dokumentumot.Az MTA Fizikai Tudományok Osztályának részletes összeállítása
fejezetenként itt érhető el:

https://mta.hu/xi-osztaly/magyar-fizika-harom-evtized-kutatasi-eredmenyei-
19892019-111888


A tanulmány egyben is letölthető a Fizikai Tudományok Osztálya
honlapjáról:

https://mta.hu/data/11_Osztaly/Dokumentumok/30_ev_kiemelkedo_eredmenyei_fi
zika_200403.pdfÜdvözlettel:Jároli Erika

fizikai tudományok osztálya titkáraMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

KÖZTESTÜLETI IGAZGATÓSÁGH-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122

<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu> jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu /
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu> fizika AT titkarsag.mta.hu


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page