Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó: Kutatók éjszakája 2021 (on-line előadások)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó: Kutatók éjszakája 2021 (on-line előadások)


Chronological Thread 
  • From: Dr. Hudoba György <hudoba.gyorgy AT amk.uni-obuda.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó: Kutatók éjszakája 2021 (on-line előadások)
  • Date: Thu, 23 Sep 2021 00:52:58 +0000
  • Accept-language: hu-HU, en-US

Tisztelettel meghívjuk

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló
„Kutatók Éjszakája 2021” programjára

Előadásainkat 2021. szeptember 24-én pénteken 20 órai kezdettel az
on-line térben tartjuk, melyek elérhetősége: http://www.galileowebcast.hu.
Regisztráció nem szükséges.

Az ismeretterjesztő Covideo előadásaink:


20:00 - 20:45    Fűrész Gábor: 3D színképelemzés

A színképelemzés az egyik legtöbb információt szolgáltató mérési
eljárás, így nagyon sok tudományos és ipari téren alkalmazzák.
Csillagászatban különösen fontos szerepet tölt be ez a módszer, hiszen a
megfigyelések nem megismételhetőek és nincs közvetlen hozzáférésünk a
megfigyelt objektumokhoz, azok hatalmas távolsága és mérete miatt.
Komoly gondot jelent azonban, hogy a színképelemzés során az amúgy is
halványnak tűnő égi objektumokból érkező gyenge fény-áramlatot még
halványabbá teszi a spektroszkópiai elemzés, mert színekre bontva a
beérkező fotonokat egy-egy hullámhossz (=szín) még kevesebb jelet
tartalmaz. Ezt nagy távcsövek (5-10m átmérőjű) és hosszabb adatgyűjtés
(több órás expozíciók) tudja valamelyest ellensúlyozni, de ezáltal a
megfigyelhető objektumok száma igen korlátozottá válik. Holott sokszor
érdekes lenne egyszerre több objektumot, egy egész csillaghalmazt vagy
galaxist egyszerre vizsgálni, annak minden tagjáról/részéről színképet
rögzíteni. Ezt teszi lehetővé a háromdimenziós vagy képalkotó
spektroszkópia, amely egy nagyon gazdag 3D ‘adat-kockát’ szolgáltat
kétdimenziós képet rögzítve egyszerre sok-sok színben. Míg mindössze
három színszűrő és egy egyszerű képrögzítő kamera segítségével lehet
szép (és valamelyest informatív) színes képeket készíteni (gondoljunk a
Hubble űrtávcső fotóira), addig a képalkotó spektroszkópia egyszerre
több ezer csatornán képes képeket felvenni, fantasztikusan gazdag
információt adva így a kutatók kezébe.
Az előadás során megismerkedünk ezen módszer alapjaival, annak
tudományos hasznával, s egy az MIT-n jelenleg építés alatt álló műszer
bemutatásával közelebbről is betekinthetünk abba, miként és mibe is
kerül egy ilyen komplex tudományos berendezés megvalósítása.
Az előadóhoz a közvetítés ideje alatt a
https://www.facebook.com/events/183993227206500 linken lehet kérdéseket
intézni.


21:00 - 21:45     Patkó Dániel: Földi kutatások, hogy a Marson is
ehessünk salátát

Tavalyi előadásomban felvázoltam, hogy milyen lépéseket szükséges
megtennünk a mezőgazdaság terén ahhoz, hogy sikeresen működtessünk egy
földönkívüli emberi kolóniát. Az idei előadásomban ezt a témát fogom
tovább boncolgatni, részletesebben feltárva az egyes kutatási
módszerekben lévő lehetőségeket. Előadásomban olyan módszereket fogok
bemutatni, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jobban megértsük a
növények működését. Az így megszerzett tudás segíthet abban, hogy
megfelelő növény és mikróba társulásokat alakítsunk ki, hatékonnyá és
életképessé téve a mezőgazdaságot, akár szélsőségesebb körülmények
között is, legyen az a Földön vagy akár a Marson.
Az előadóhoz a közvetítés ideje alatt a
https://www.facebook.com/events/927130804851767 linken lehet kérdéseket
intézni.


Az előadók bemutatkozása:

    Fűrész Gábor

Már felső tagozatban, és a fehérvári Teleki Blanka Gimnázium
matektagozatának évei alatt is tudtam, én csillagász szeretnék lenni.
Ezért is jártam a székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló
(TELAPO) csillagász szakkörébe. Az Országos Innovációs Verseny első
díjának köszönhetően pedig felvételi nélkül kezdhettem volna
asztronómiai kurzusokat hallgatni Budapesten, de én mégis Szegedet
választottam. Az egyetem elkezdésekor még csak ígéret volt a leendő
szegedi csillagász szakra, ahol végül is 2002-ben a diplomám szereztem,
majd 2008-ban a doktori fokozatot. Fizikusként kezdtem, s mindkét fizika
tanszéken sok támogatásra, mentorokra, és barátokra találtam. TDK-munkák
kapcsán Spanyolországba, majd Torontóba, illetve Bostonba kerültem
témavezetőimnek köszönhetően.
Szegeden az elméleti képzés lehetősége adott volt, én azonban a
gyakorlati oldalt éreztem magaménak, és állíthatom, nemzetközi
viszonylatban is versenyképes képzést kaptam. Az egyetem eszmei és
anyagi támogatása mellett kivitelezett diplomamunkám, egy spektrográf
készítése jelentette a belépőt a világ legnagyobb asztrofizikai
kutatóintézetébe. A bostoni Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
tízhetes nyári-diák programját egy év követte az Akadémia Csillagászati
Kutatóintézeténél. 2003-ban - a sikeres pályázás és előkészítés után -
megkezdhettem doktoranduszi ösztöndíjam, mint szegedi vendégdiák, az
USA-ban.
Az öt éves program során lehetőségem nyílt óriástávcsövekre tervezni és
építeni spektrográfokat, valamint bekapcsolódni a Naprendszeren kívüli
bolygók kutatásába is. A Harvard Egyetem minden eszköze és lehetősége
nyitva állt előttem, és a szegedi tudást sikerült úgy kamatoztatnom,
hogy a PhD megszerzése után egyből állásajánlatot is kaptam: a következő
generációs, 30 méteres óriásteleszkópok műszereinek tervezését.
2014 óta az MIT-n dolgozom, mint témavezető kutató. Különböző
koncepciókon alapuló műszereket tervezek és építek - elsősorban
spektrográfot, legyen az optikai vagy infravörös, nagy felbontású vagy
többcélú, de egyéb optikai és opto-mechanikus rendszerek tervezésével is
foglalkozom. Mint műszerfejlesztő kutató, egyaránt beszélek az
elektronika, a szoftver, az adatcsökkentés és a tudomány nyelvén, hogy
hatékonyan megszervezzem a csoportom munkáját, és olyan eszközt tudjunk
szállítani, amely megfelel a végfelhasználók igényeinek. Dolgoztam
néhány teleszkóp (mind földi: MMT, Magellan, GMT, mind űrtávcső: TESS)
optikai korrekciós rendszerén is.
Kutatási területeim:
•    Műszertechnika (csillagászati műszerek tervezése, kivitelezése,
tesztelése és felújítása, CCD kamerák tesztelése)
•    Exobolygók
•    Csillaghalmazok CCD-fotometriája, változócsillagok keresése
•    Spektroszkópia     Patkó Dániel

A Szegedi Tudományegyetemen szereztem biofizikus diplomát, majd
jelölésmentes bioszenzorikából doktoráltam a Pannon Egyetemen. Doktori
kutatásaimat a MTA EK MFA Nanobioszenzorika Lendület Kutatócsoportban
végeztem. Munkám során elsősorban bioszenzor fejlesztéssel foglalkoztam,
illetve új technológiákat és alkalmazási területeket kerestem, hogy
minél szélesebb körben lehessen használni a jelölésmentes
bioszenzorokat. Doktori tanulmányaimat követően a James Hutton
intézetnél (Skócia, UK) helyezkedtem el, mint posztdoktor kutató.
Skóciában ismerkedtem meg a növények különleges világával. Kutatásaim
során építettem egy új mikroszkópot, ami arra lett kifejlesztve, hogy
növényi gyökereket lehessen tanulmányozni egy műanyag alapú átlátszó
talajban. 2020 októbertől a NEIKER intézetben, Bilbaoban, folytattam
kutatásaimat hasonló témakörben. Idén októbertől pedig a University of
the Basque Country égisze alatt, mint Marie Skłodowska-Curie ösztöndíjas
kezdem immáron saját projektem megvalósítását, aminek a lényege egy új
papír alapú mikrofluidikai alapú kutatási módszer kifejlesztése növények
vizsgálatára.
A munkám során megszerzett információ segíthet a mezőgazdaság
fenntarthatóvá tételében, illetve új ismeretekkel szolgálhat ahhoz, hogy
milyen körülményeket kell biztosítanunk a növényeknek, hogy fejlődjenek,
akár egy Földön kívüli környezetben is.

--------------------------
Hudoba György

Attachment: Plakat-KutEj-2021.pdf
Description: Plakat-KutEj-2021.pdf  • [Fizinfo] Meghívó: Kutatók éjszakája 2021 (on-line előadások), Dr . Hudoba György, 09/23/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page