Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE FTCS szeminárium meghívó, 2021. 09. 21. 14h, Budó Ágoston tanterem & online

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE FTCS szeminárium meghívó, 2021. 09. 21. 14h, Budó Ágoston tanterem & online


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: haraszti AT dwi.rwth-aachen.de, mary.csete@gmail
  • Subject: [Fizinfo] SZTE FTCS szeminárium meghívó, 2021. 09. 21. 14h, Budó Ágoston tanterem & online
  • Date: Fri, 17 Sep 2021 17:44:25 +0200


Szeminárium meghívó

Cím: Mechanobiológia: a mennyiségi és minőségi mérések határán

Előadó: Dr. Haraszti Tamás
DWI - Leibniz Institute for Interactive Materials, Aachen
and privatdocent at the RWTH Aachen

Időpont: 2021. szeptember 21. (kedd), 14.00 óra
SZTE TTIK FTCS Budó Ágoston tanterem & online
skype link: join.skype.com/NJA9lA7arrZN

Absztrakt: A mechanobiológia kifejezés a kétezres évek elején vált elfogadottá. Megjelenése azt emeli ki, hogy az élő sejtek nem csak biokémiai jelekre reagálnak a környezetükben, hanem mechanikai ingerek is közvetlen hatással vannak rájuk. Az eltelt mintegy két évtizedben számos kutató csoport vizsgálta, hogy pontosan a környezet mely mechanikai tulajdonságai és jelei milyen hatással bírnak, illetve a molekulákra ható erők hogyan változnak biokémiai ingerekké.
A felmerülő nehézségek két fő osztályba sorolhatók. Egyrészt a sejtek összetett biokémiai ingerület rendszere megnehezíti, hogy lineáris válaszú fekete dobozként kezeljük őket, másrészt a mikroszkopikus mérettartományban az anyag heterogenitásai fokozott jelentőséget nyernek.
Ebben a méret tartományban a termikus mozgás hatására az erőmérések is statisztikus jelleget mutatnak, ami szintén közrejátszik abban, hogy a legpontosabb mérési módszerek is gyakran csak kvalitatív információt szolgáltatnak.
Az előadás egyrészt egy általános bevezetést nyújt e témáról, másrészt szeretnék pár példát mutatni arra, ahogy mikroszkopikus mechanikai tulajdonságokat határoztunk meg ahhoz, hogy megértsük a sejtekre gyakorolt mechanikai hatásukat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
Szeminárium koordinátor

PS: Title & abstract in English

Mechanobiology: at the boundary of quantitative and qualitative measurements

The term: mechanobiology was coined in the beginning of 2000s. Its appearance highlights the fact that cells react not only to biochemical stimuli, but also mechanical signals have a direct effect on them. In the past two decades, several research teams have investigated, exactly which properties and signals of the environment caused what effect, and how are mechanical forces converted to biochemical signals.
Two major classes of difficulties were experienced: On the one hand, the biochemical signaling cascades within cells are very complex, making it practically impossible to consider cells as 'black boxes' with a linear response. On the other hand, any minuscule heterogeneity in the material properties gain an increased role at the microscopic scale.
At this scale, the thermal motion plays an important role, causing the force measurements to show statistical characteristics. This contributes to the fact that the most precise experimental methods will still result in only qualitative information.
This seminar intends to provide a general introduction to the topic, and I would like to present you a couple of examples where we determined microscopic mechanical properties in order to gain understanding of their effect of mechanical stimuli on cells.
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE FTCS szeminárium meghívó, 2021. 09. 21. 14h, Budó Ágoston tanterem & online, mcsete, 09/17/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page