Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Koniorczyk Mátyás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Koniorczyk Mátyás


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Koniorczyk Mátyás
  • Date: Thu, 16 Sep 2021 06:00:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

SZFI SzemináriumKoniorczyk MátyásMTA Wigner FK SZFIVasúti konfliktuskezelés
optimalizálása adiabatikus kvantumszámítógéppel2021. szeptember 21. kedd,
10.00, Teams,
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1631698351359?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7dA
vasúti konfliktuskezelés célja, hogy a vasúthálózat egy részén valamely
zavar hatására kialakult megváltozott forgalmi helyzetet kezeljük úgy, hogy a
késések nemkívánatos következményeit minimalizáljuk. Az eredeti,
megvalósíthatatlanná vált menetrendhez képest rövid idő alatt újra kell
tervezni a vonatközlekedést. Ez a job-shop típusú ütemezési feladat NP-nehéz,
és kiterjedt irodalma van. A bemutatott munkánkban elsőként használtunk
kvantum annealert ennek a problémának a megoldására. A sziléziai vasútról
(Lengyelország) származó valós feladatokat oldottunk meg a D-Wave
kvantumszámítógép (annealer) segítségével, az előadásban ennek eredményeit és
tapasztalatait diszkutálom.&nbsp;Minden érdeklődőt szívesen látunk! -
Everyone is welcome to attend.Juhász Róbertsem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Koniorczyk Mátyás, Szeminárium koordinátor, 09/16/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page