Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] TDK felhívás 2021, BME TTK

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] TDK felhívás 2021, BME TTK


Chronological Thread 
  • From: Márton Kormos <kormosmarton AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] TDK felhívás 2021, BME TTK
  • Date: Tue, 14 Sep 2021 18:22:07 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

Tisztelt Kollégák/Hallgatók!

A BME Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Bizottsága fölhívja az
érdeklődőket a 2021. évi Kari Tudományos Diákköri Konferencián való
részvételre matematika, fizika és kognitív tudományok témakörben. Idén a
következő fontos határidőkre kell figyelni:
1) 2021. szeptember 30. (23:59): jelentkezés absztrakttal a
tdk.bme.hu/TTK honlapon
2) 2021. október 28. (23:59): a dolgozat feltöltése
3) 2021. október 28. (23:59): a témavezető bírálóra vonatkozó
javaslatának elküldése a szekciófelelősnek
4) 2021. november 11. (23:59): a bírálatok beérkezése
5) 2021. november 16. (kedd): TDK konferencia

További információk:
1) A dolgozat bírálóját a szekciófelelős kéri föl, nem feltétlenül a
javaslattal egyezően.
2) A TDK nyelve magyar. A kari konferencia befogad angol nyelvű
dolgozatot is, de aki ezt választja, és országos TDK tervei vannak, az a
megírás előtt kezdeményezzen konzultációt az Országos Tudományos
Diákköri Tanács megfelelő Szakmai Bizottságával, mert az OTDK-n csak
indokolt esetben lehet eltérni a magyar nyelvtől.
3) OTDK legkozelebb 2023. tavaszán lesz.
4) Az egyetem a járványhelyzet függvényében később hoz döntést arról,
hogy a TDK konferencia jelenléti, vagy online formában lesz megrendezve.
5) Minden egyéb részletre vonatkozó fölvilágosítás a szekciófelelősöktől
(tdk.bme.hu/TTK) kapható.

A résztvevőknek jó munkát és sikeres szereplést kívánunk!

Üdvözlettel: Virosztek Attila, elnök
BME TTK Tudományos Diákköri Bizottság


  • [Fizinfo] TDK felhívás 2021, BME TTK, Márton Kormos, 09/14/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page