Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A következő 137 kvintillió év - Dávid Gyula előadása - ELTE Atomcsill évadindító

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A következő 137 kvintillió év - Dávid Gyula előadása - ELTE Atomcsill évadindító


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <level AT tepi.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, leonidak AT mcse.hu
  • Subject: [Fizinfo] A következő 137 kvintillió év - Dávid Gyula előadása - ELTE Atomcsill évadindító
  • Date: Wed, 08 Sep 2021 21:06:08 +0200
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) header.d=tepi.hu
  • Mail-reply-to: level AT tepi.hu


Indul az őszi élő közvetítési szezonunk!

Következő élő közvetítésünk szemtember 9-én, csütörtökön 17 órától:
Dávid Gyula (ELTE TTK, Fizikai Intézet): A következő 137 kvintillió év
(ELTE "Atomoktól a csillagokig" előadássorozat)

Mélységes mély a múltnak kútja... de a jövő mélységei még sokkal szédítőbbek! Rengeteg szó esett már az ismeretterjesztő irodalomban és az Atomcsill előadásain is az Univerzum eddigi történetéről, amely a tudomány jelenlegi állása szerint 13,8 milliárd évet foglal magában a Nagy Bummtól az értelemig. De vajon mi lesz a Világegyetem sorsa a jövőben? Mi történik a Földdel, a Naprendszerrel, a galaxisokkal, kissé nagyobb léptékben nézve az Univerzumot alkotó anyagokkal a következő évmilliárdok, évbilliók, sőt kvintilliók alatt? Milyen csillagászati objektumok uralják majd távoli utódaink csillagoktól mentes égboltját? Mit tud erről mondani a modern természettudomány, és vajon mennyivel vehető ez az előrejelzés komolyabban az ókori augurok és a vásári javasasszonyok jóslatainál? A tudomány több lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, az előadásban áttekintjük ezeket, majd megpróbáljuk kiválasztani a pillanatnyilag legvalószínűbbnek tűnő szcenáriót. És persze felmerül a Nagy Kérdés is: mi lesz ebben az eónok múltával számunkra egyre idegenebbé váló Világegyetemben az anyag legszebb és legtörékenyebb alkotásával, az Értelemmel?

Attachment: live_20210909.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] A következő 137 kvintillió év - Dávid Gyula előadása - ELTE Atomcsill évadindító, Tepliczky István, 09/08/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page