Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lászlóffy András

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lászlóffy András


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lászlóffy András
  • Date: Thu, 2 Sep 2021 06:00:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

SZFI SzemináriumLászlóffy AndrásWigner FK SZFI, BMEAtomi méretű mágneses
nanorészecskék vizsgálata első elvű számításokon alapuló spinmodellekkel (PhD
házivédés)2021. szeptember 7. kedd, 10.00, Join Zoom Meeting
https://wigner-hu.zoom.us/j/91559430505?pwd=Y04vM3FsbE1wQkRpdHFOdVJmdFp3QT09
Meeting ID: 915 5943 0505 Passcode: 132966Doktori munkám során atomi méretű
mágneses nanorészecskék elméleti vizsgálatával foglalkoztam. A kutatási téma
aktualitását a nanomágneses-szupravezető heteroszerkezetekre vonatkozó
kísérletek, illetve a magasabb rendű spin-spin kölcsönhatásokkal kapcsolatos
fokozott érdeklődés adja. Kidolgoztam egy Green-függvényes perturbációs
módszert (perturbation method, PM), amely lehetővé teszi magasabb rendű
spinkölcsönhatások számolását. Munkámban három különböző típusú rendszerrel
foglalkoztam. Megmutattam, hogy a Re(0001) felületére helyezett Fe láncok
spinspirál alapállapotúak, aminek értelmezéséhez elengedhetetlen fontosságú
magasabb rendű, királis spinkölcsönhatások bevezetése. Ezáltal
összeegyeztethetővé tettem a spinmodell-számításokat a közvetlen, ab initio
számításokkal. Külön figyelmet fordítottam az izotrop kétspin-kölcsönhatások
analizálására Nb(110) felületére helyezett Mn és Fe dimerek, láncok esetében.
Végül Au(111)-re helyezett Mn és Cr trimerekkel foglalkoztam, melyekre
összevetettem a különböző módszerekkel számított spinmodell-paramétereket. A
PM segítségével meghatároztam az izotrop négyspin-kölcsönhatásokat, és
megmutattam, hogy az irodalomban bevezetett lokális spinmodell-paraméterek
erős konfigurációfüggése a legalább negyedrendű kölcsönhatások
következménye.&nbsp;Minden érdeklődőt szívesen látunk! - Everyone is welcome
to attend.Juhász Róbertsem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Lászlóffy András, Szeminárium koordinátor, 09/02/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page