Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] hétfő 11:15 - Barcza Gergely előadása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] hétfő 11:15 - Barcza Gergely előadása


Chronological Thread 
  • From: Andras Palyi <palyi AT mail.bme.hu>
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] hétfő 11:15 - Barcza Gergely előadása
  • Date: Wed, 25 Aug 2021 10:15:24 +0200

Kedves Kollégák,

A BME Egzotikus Kvantumfázisok csoport szemináriumának következő előadása:

Barcza Gergely (Wigner FK)
Felügyelt gépi tanulási paradigma alkalmazása az elméleti
szilárdtestfizikában

Időpont: 2021. augusztus 30., hétfő, 11:15 (a szokásostól eltérő időpont!)
Helyszín: online, a Teamsben
Nyelv: magyar
Absztrakt: lent

Teams link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae5b4bc3bfad5455ab5bd3f05b8919933%40thread.tacv2/1629879075337?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22f8b27e90-dbca-4bb5-813c-d6415577ec35%22%7d

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e5b4bc3bfad5455ab5bd3f05b8919933 AT thread.tacv2/1629879075337?context={%22Tid%22:%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22,%22Oid%22:%22f8b27e90-dbca-4bb5-813c-d6415577ec35%22}>


Üdvözlettel,
Pályi András

= = =

Felügyelt gépi tanulási paradigma alkalmazása az elméleti
szilárdtestfizikában

A szilárdtestfizika egyik állatorvosi lova a Hubbard-modell, mellyel a
kristályok vezetőképessége modellezhető. A kölcsönható modell megoldása
legtöbbször hullámfüggvény alapú, számításigényes numerikus módszerek
alkalmazásával történik. Kedvezőbb skálázódású, közelítő megoldási módszerhez
vezettek a Hohenberg-Kohn tételek, melyek szerint az elektronsűrűség
funkcionáljaként is megadható az elektronrendszer alapállapoti energiája [1]
Sajnálatosan a tételek nem állítanak konkrétat a funkcionál alakjáról. Így
gyakorlatban ésszerűnek tűnő egyszerűsítések segítségével próbálják
több-kevesebb sikerrel közelíteni a pontos megoldást.
Ezen hagyományos megoldási szemlélethez képest hozhat újdonságot az adat
alapú gépi tanulás metodikája. Irodalmi eredményekből [2] kiindulva, a
felügyelt gépi tanulás felhasználásával próbáltuk meghatározni a nyolc
rácspontból álló Hubbard-gyűrűre vonatkozó egzakt energia funkcionált
különböző kölcsönhatás erősségre és elektronbetöltésre. [3] Az adatok
struktúráját elemezve szisztematikusan javítani tudtuk a tanitás pontosságát
az irodalomban bemutatott stratégiával szemben.

Hivatkozások
[1] P. Hohenberg, W. Kohn, Phys. Rev. 136, B864 (1964)
[2] J. Nelson, R. Tiwari, S. Sanvito, Phys. Rev. B 99, 075132 (2019)
[3] A. Biricz, B. Osváth, G. Barcza, I. Csabai, L. Oroszlány, előkészületben
(2021)
  • [Fizinfo] hétfő 11:15 - Barcza Gergely előadása, Andras Palyi, 08/25/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page