Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. aug 24-Barcza Gergely

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. aug 24-Barcza Gergely


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. aug 24-Barcza Gergely
  • Date: Sun, 22 Aug 2021 07:47:39 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

SZFI Szeminárium
Barcza Gergely
(Wigner FK SZFI)
Felügyelt gépi tanulási paradigma alkalmazása az elméleti szilárdtestfizikában
A szilárdtestfizika egyik állatorvosi lova a Hubbard-modell, mellyel a
kristályok vezetőképessége modellezhető. A kölcsönható modell megoldása
legtöbbször hullámfüggvény alapú, számításigényes numerikus módszerek
alkalmazásával történik. Kedvezőbb skálázódású, közelítő megoldási módszerhez
vezettek a Hohenberg-Kohn-tételek, melyek szerint az elektronsűrűség
funkcionáljaként is megadható az elektronrendszer alapállapoti energiája [1].
Sajnálatosan a tételek nem állítanak konkrétat a funkcionál alakjáról. Így
gyakorlatban észszerűnek tűnő egyszerűsítések segitségével próbálják
több-kevesebb sikerrel közelíteni a pontos megoldást. Ezen hagyományos
megoldási szemlélethez képest hozhat újdonságot az adatalapú gépi tanulás
metodikája. Irodalmi eredményekből [2] kiindulva, a felügyelt gépi tanulás
felhasználásával próbáltuk meghatározni a nyolc rácspontból álló
Hubbard-gyűrűre vonatkozó egzakt energiafunkcionált különböző
kölcsönhatás-erősségre és elektronbetöltésre. A tanításhoz szükséges adatokat
egzakt diagonalizáció felhasználásával állítottuk elő. Az adatok struktúráját
elemezve szisztematikusan javítani tudtuk a tanítás pontosságát az
irodalomban bemutatott statégiával szemben. Hivatkozások[1] P. Hohenberg, W.
Kohn, Phys. Rev. 136, B864 (1964).[2] J. Nelson, R. Tiwari, S. Sanvito, Phys.
Rev. B 99, 075132 (2019). 2021. augusztus 24. kedd, 10.00
Teams,
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1628935277566?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d
Az előadás nyelve: magyar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Juhász Róbertszfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. aug 24-Barcza Gergely, Szeminárium koordinátor, 08/22/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page