Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Bánhegyi Balázs

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Bánhegyi Balázs


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Bánhegyi Balázs
  • Date: Thu, 10 Jun 2021 06:00:01 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

SZFI SzemináriumBánhegyi BalázsMTA Wigner FK SZFIInfravörös femtoszekundumos
lézerrel létrehozott periodikus felületi struktúrák2021. június 15. kedd,
10.00, Teams,
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1622547040679?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7dA
kutatás során periodikus struktúrák létrehozása valósult meg ITO
vékonyrétegen, különböző hullámhosszú infravörös femtoszekundumos
lézerimpulzusokkal. Pásztázó elektronmikroszkóppal történő vizsgálatok során
számos érdekes felületi morfológia mellett két lényegesen eltérő típusú
periodikus struktúrát figyeltünk meg. Energiadiszperzív
röntgenspektrometriával a lézerimpulzusokkal megvilágított felületen elem
analízist végezve az ITO vékonyréteg periodikus ablációját tapasztaltuk. A
kísérleti eredményeket alátámasztó elektromágneses szimulációk segítségével
igazoltuk a periodikus struktúrák kialakulását irányító főbb
tényezőket.&nbsp;Minden érdeklődőt szívesen látunk! - Everyone is welcome to
attend.Juhász Róbertsem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Bánhegyi Balázs, Szeminárium koordinátor, 06/10/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page