Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 9, Gulácsi Balázs

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 9, Gulácsi Balázs


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT ttk.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, elmfiz.oktatok-kutatok AT lists.bme.hu, elmfiz.hallgatok AT lists.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 9, Gulácsi Balázs
  • Date: Mon, 7 Jun 2021 19:18:37 +0200
  • Arc-authentication-results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=ttk.bme.hu; dmarc=pass action=none header.from=ttk.bme.hu; dkim=pass header.d=ttk.bme.hu; arc=none
  • Arc-message-signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901; h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck; bh=cEifrEOgbmS/XqSqsp4EwAUIhLQ6+ZqYZdoDd545Diw=; b=iCXmJ1rI8QeEj3Qbzzo5IQCmj2e6HxpgYLnbQTZP0L5sDYymDDFDFgpT4cpdIO1lpIt3eTPuyXuohzs5mifqxrqsiW64ui7CzhBSwPQ/D1gwvi+XBN/EfJq8YDyCPyOzPjfK2ZtAo05cXesPMkqjFi9lMb/FlnK/rep1u1luy1dC4cMi1u7nrQI/ReEwcimSfs4SG0RJ6jDvkCsgOsBD7VSEUHFc2TMcQZ0ACcbQDpxlfPMnfgHNjgKBXPm6LbMhBf+/CXRl1QhIGFnrs9h5pJY7qJEsKRz6U/SkUBTM+NDy7sTOKRMnNYTLtfv7HAWBJIpDm32nep2QScWQNXxiKw==
  • Arc-seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none; b=ElZtW5vo56Bnv54zEMBdCb2kFCluRZLAiPJkCVTVq2LjKPTBjg4wnw5z3d0c3FeCCEXLUx+EzortIui8f6e1azZiYZRvi0axQO/C8Iv1UBhrit4NViJ3rea6nCUT9wBBJ0QtNh5m4AlUPDS0l6jsb6dPHEu9FvW0lONe5R8cOBAzJ1AxJxRBx2cGWhSBk0TTo33GsTSaB8TvyOfk6zvitgtddTDTeesYMp8dtqTY1X3Xsw/HMG0L/sRYduKvZ5CYog2Dn278dUYzf9AdJUWV1PlS5EtpjEfNgZsIpIXAuo3bqBogelu7uBoMNrYwb/NXqx/b1xgVOJdN+oFIGVz/pw==
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=ttk.bme.hu
  • Authentication-results: lists.kfki.hu; dkim=none (message not signed) header.d=none;lists.kfki.hu; dmarc=none action=none header.from=ttk.bme.hu;

Meghívó

BME Elméleti Fizika Szeminárium,

június 9. SZERDA 11h15,
online a Microsoft Teams-ben
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35c712c192104aa998ed6bab3f0cbc07%40thread.tacv2/1622795437316?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22c7eaf7d2-684b-4597-b217-6a9121400219%22%7d>
Gulácsi Balázs (BME Elméleti Fizika Tanszék):
Topology, Interaction, Dirac fermions
- PhD házi védés -

Doktori munkám során Dirac-fermionokból álló rendszerek tanulmányozásával
foglalkoztam. A Dirac-fermionok többek között a grafénban és topologikus
szigetelőkben jelennek meg, mint alacsony energiás gerjesztések. A tézisem
első nagyobb részeként egy helikális Dirac-fermionokból álló rendszer és
kvantált elektromágneses tér kölcsönhatásának következményeit vizsgáltam. A
csatolt fény-anyag rendszert egy inhomogén Dicke-jellegű Hamilton-operátor
írja le. Munkámban részletezem a rendszer különböző tulajdonságait
(szimmetria, integrálhatóság) és meghatározom a rendszer megoldását (egzakt
átlagtérelméleti alapállapot, fluktuációk az átlagtérelméleti paraméterek
fölött). A tézis másik részében Dirac-fermionokat nemegyensúlyi
környezetben vizsgáltam. Az úgynevezett afa − T3 modell alacsony energiás
gerjesztéseit leíró Hamilton-operátornak a használatával vizsgáltam, milyen
feltételek mellett valósulnak meg dinamikai kvantum-fázisátalakulások a
rendszerben, miután a modell geometriai paraméterei hirtelen megváltoznak.

Témavezető: Dóra Balázs, BME TTK Elm. Fiz. tanszék
házi bíráló: Asbóth János, BME TTK Elm. Fiz. tanszék / Wigner FK SZFI

Tézisfüzet magyarul, ill. angolul:
https://dtp.physics.bme.hu/sites/dtp.physics.bme.hu/files/users/Gul%C3%A1csi%20Bal%C3%A1zs/gulacsi_t%C3%A9zisf%C3%BCzet.pdf
https://dtp.physics.bme.hu/sites/dtp.physics.bme.hu/files/users/Gul%C3%A1csi%20Bal%C3%A1zs/gulacsi_thesis.pdfMinden érdeklődőt szeretettel várunk.
Asbóth János,
szemináriumi koordinátor


  • [Fizinfo] BME Elm. Fiz. Szeminárium, jún. 9, Gulácsi Balázs, Janos Asboth, 06/07/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page