Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO - MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya kozgyulesi eloadoulesere - A fizika fejlodesi iranyai

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO - MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya kozgyulesi eloadoulesere - A fizika fejlodesi iranyai


Chronological Thread 
  • From: Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO - MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya kozgyulesi eloadoulesere - A fizika fejlodesi iranyai
  • Date: Wed, 28 Apr 2021 16:08:32 +0200 (CEST)
  • Importance: High

MEGHÍVÓA FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉRE

2021. május 5. szerda 14.00-17.00

Élő közvetítés az MTA Székház Díszterméből, követhető az MTA
YouTube-csatornáján:

https://www.youtube.com/channel/UCJxAiEUoJ4CzPU968Qu6jjgA FIZIKA FEJLŐDÉSI IRÁNYAIA Fizikai Tudományok Osztálya rendszeres évenkénti programja, melyen az
élvonalbeli kutatásaikat mutatják be a meghívottak. A program keretében
adja át az osztályelnök a Fizikai Fődíjat és a Fizikai Díjakat. Az idén a
2021. évi Fizikai Díjakat, Széchenyi-díjat és Akadémiai Díjat nyert
kutatók kapnak lehetőséget szakterületük és az eredményeik bemutatására.Levezető elnök:

Mihály György, az MTA rendes tagja, a Fizikai Tudományok Osztályának
elnöke14.00-14.15 A 2021. évi Fizikai Díjak ünnepélyes átadása

Mihály György14.15-14.45 Káosz és turbulencia: Ahol az elemszám növelése nem
csökkenti a bizonytalanságot

Tél Tamás, az MTA doktora, 2021. évi fizikai
fődíjas

Az előadás rövid kivonata:

Az előadás áttekinti, hogy a káoszelmélet a fizika mely területeit
érintette lényegesen az elmúlt 40 évben.

A turbulencia kialakulásának megértésével kapcsolatos kezdeti optimista
várakozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de később a káosz a
légköri és óceáni környezetszennyezés megkerülhetetlen leírásává vált. Az
utóbbi évtizedekben pedig a klímadinamika fontos háttérismeretét jelenti,
mely a helyes statisztikai leírás eszközét adja, s ezzel valóban a
nagyskáláju turbulencia megértéséhez járul hozzá. Mindezeket a
jelenségeket az jellemzi, hogy az elvégzett kísérletek számának
növelésével nem várható a pontosság egyre további növekedése. A rendszerek
determinisztikus jellegük ellenére sok lehetséges állapottal és
fejlődéstörténettel rendelkeznek. Előrejelezhetetlennek mondjuk őket, de
hosszútávú valószínűségi viselkedésük tetszőleges pontossággal megadható,
az őket jellemző eloszlás viszont egyáltalán nem éles.14.45-15.15 Egyrészecskés és kollektív gerjesztések versengése
atommagokban

Kunné Sohler Dorottya PhD, 2021. évi fizikai díjas

Az előadás rövid kivonata:

Az elmúlt évtized magszerkezet-kutatásaiban előtérbe került az extrém
izopsinű atommagok szerkezetének és az egzotikus magalakokhoz kapcsolódó
különleges mozgásformáknak a feltárása. Előadásomban az egyrészecskés és
kollektív gerjesztések versengését, együttélését mutatom be az
atommagokban. Ismertetem a neutron-elhullatási vonalhoz közeli Z=6-9
protonszámú atommagokban az egyrészecske-állapotok változására
vonatkozóan, az erősen neutrontöbbletes kén és szilícium atommagokban a
kollektív gerjesztések és a deformált magalakok megjelenésével
kapcsolatosan, valamint a stabilitási sávtól távoli páratlan réz
izotópokban az egyrészecske-energiák eltolódásának vizsgálatán keresztül a
tenzor erő létének bizonyítására vonatkozó eredményeimet. A kollektív és
az egyrészecske-gerjesztések kölcsönhatásának eredményeként létrejövő
különleges mozgásformák jellemzőit közepesen nehéz, háromtengelyűen
deformált atommagokban foglalom össze.15.15-15.45 Topologikus elektron rendszerek, egy új fejezet a
szilárdtest-fizikában

Nemes-Incze Péter PhD, 2021. évi fizikai díjas

Az előadás rövid kivonata:

A szilárdtest-fizikában egyfajta forradalomnak lehetünk tanúi, ami a
nyolcvanas években lassan indult útjára, de napjainkra erősen felgyorsult.
A forradalmi felfedezés az, hogy kristályos anyagokban az elektronok
viselkedésének van egy geometriai, topologikus jellege. Ezen topologikus
elektron rendszerek egzotikus fizikai tulajdonságokkal is rendelkeznek,
amelyeknek ugyancsak forradalmi jelentőségű gyakorlati alkalmazása is
lehet. Előadásom során, betekintést nyújtok a topologikus elektron
rendszerek különleges tulajdonságaiba, saját kutatócsoportom eredményei
által, nem csak fizikusok számára érthető módon.15.45-16.00 Szünet16.00-16.30 Kvantumos rendszerek számítógépes szimulációja

Legeza Örs, az MTA doktora, 2021. évi akadémiai
díjas

Az előadás rövid kivonata:

Napjaink modern társadalma szinte elképzelhetetlen az
információtechnológia biztosította lehetőségek nélkül, az ipari
fejlesztések pedig teljes egészében a számítógépes szimulációkra épülnek.
Manapság nem építenek óriási pénzösszegekért modelleket csak azért, hogy
kiválasszák azok közül a legmegfelelőbbet, hanem professzionális
számítógépes programokkal végzett szimulációk révén teszik ezt. Nem ez a
helyzet viszont nagyon alacsony hőmérsékleten, vagy atomi méretek esetén,
ahol nem alkalmazhatók a hétköznapokban megszokott klasszikus fizika
törvényei, hanem az úgynevezett kvantumfizikai megközelítésre van szükség.
Óriási lehetőség lenne tehát, hogy az ilyen rendszereket is pusztán
számítógépek segítségével szimuláljuk, megspórolva ezzel a kísérletek
hatalmas költségeit. Sajnos a helyzet nem ilyen egyszerű, ugyanis a
kvantumfizikára épülő rendszerek leírásának bonyolultsága miatt közelítő
modelleket kell alkotnunk, melyek gyakran nem adják elég hű leírását a
jelenségeknek, vagy éppen egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethetnek.
Emiatt a kísérleti berendezések megépítése, valamint az elméleti
számítások és szimulációk együtt mintegy szétválaszthatatlan egységet
képeznek. Az előadás keretei közt e napjainkban is óriási ütemben fejlődő
tudományterületbe próbálok betekintést nyújtani.16.30-17.00 Az evolóciós játékelmélet elemi kölcsönhatásai

Szabó György, az MTA doktora, 2021. évi
Széchenyi-díjas

Az előadás rövid kivonata:

Az evolóciós játékelméleti modellek és a spinrendszerek (rácsgáz modellek)
közötti hasonlóság indította a különbségek feltárását a mikroszkopikus
kölcsönhatásban és a makroszkopikus jelenségekben.

Kiderült, hogy a szimmetrikus mátrix-játékokkal leírt kölcsönhatás
négyféle elemi (ortogonális) kölcsönhatás lineáris kombinációja, amelyek
közül a ciklikus és hierarchikus dominanciát leíró elemi kölcsönhatások
hiányoznak a fizikai rendszerekből. Az előadásban áttekintjük a négyféle
elemi kölcsönhatás általános tulajdonságait és a makroszkopikus
viselkedésben megfigyelhető következményeket.

Üdvözlettel:Jároli Erika

fizikai tudományok osztálya titkáraMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

KÖZTESTÜLETI IGAZGATÓSÁGH-1051 Budapest, Nádor utca 7. (H-1245 Budapest, Pf. 1000) / Phone: +36 1
411-6313 / Fax: +36 1 411-6122

<mailto:jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu> jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu /
<mailto:fizika AT titkarsag.mta.hu> fizika AT titkarsag.mta.hu  • [Fizinfo] MEGHIVO - MTA Fizikai Tudomanyok Osztalya kozgyulesi eloadoulesere - A fizika fejlodesi iranyai, Jároli Erika, 04/28/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page