Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminárium meghívó, 2021. 02. 24. 14h, online

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminárium meghívó, 2021. 02. 24. 14h, online


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Szeminárium meghívó, 2021. 02. 24. 14h, online
  • Date: Sat, 20 Feb 2021 20:59:19 +0100


Szeminárium meghívó

Cím: Szupernóvák és környezetük

Előadó: Dr. Szalai Tamás
tudományos munkatárs, OTKA kutatócsoport-vezető
SZTE TTIK Fizikai Intézet, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Időpont: 2021. február 24. (szerda), 14.00 óra

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82501342565?pwd=bDhlbG94ZE4rYjkxenFSWUNpRVpwUT09
Meeting ID: 825 0134 2565
Passcode: 312854

Absztrakt:
Az SZTE Asztrofizikai Kutatócsoport tagjaiként elsődleges célunk a szupernóva-robbanások, valamint az ezeket megelőző csillagfejlődési folyamatok tanulmányozása, amelyek napjaink asztrofizikájának kiemelt fontosságú területei.
Kutatómunkánk egyik célkitűzése közeli, fényes szupernóvák részletes vizsgálata, ami elősegítheti a kozmikus csillagrobbanások eredetének és tulajdonságaik mélyebb megértését. A kutatás alapját lokális, valamint együttműködéseink révén elérhető, nagy mennyiségű adatsor képezi: két újonnan telepített, 80 cm átmérőjű, standard szűrőrendszerrel felszerelt magyarországi távcsövet, valamint nemzetközi észlelőhálózatokból származó adatokat használva a szupernóvák fotometriai követésére, míg külföldi partnereink révén jó minőségű spektrumok felhasználására is van lehetőségünk.
Kutatásaink speciális céljaihoz, a különleges termonukleáris (ún. Iax) típusú, valamint a csillagkörüli anyaggal kölcsönható szupernóvák tanulmányozásához földfelszíni nagytávcsöves (pl. VLT, SALT, Keck), továbbá űrtávcsöves (HST, Chandra, Swift, ill. archív Spitzer és reménybeli JWST) mérések révén egyedi, részben az optikai tartományon kívül eső vizsgálatokat is van lehetőségünk kivitelezni. Munkamódszereink között spektrum- és fénygörbe-modellező kódok alkalmazása is megtalálható, amelyek révén meg tudjuk határozni a táguló maradvány és a környezetében lévő anyag, valamint a feltételezett szülőobjektum fizikai paramétereit. Mindezek mellett fejlett csillagfejlődési és hidrodinamikai kódok alkalmazásával a szülőcsillagok robbanás előtti tömegvesztési folyamatainak és a robbanást követő megfigyelésekből kikövetkeztethető paraméterek összehasonlító vizsgálatát tudjuk elvégezni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
Szeminárium koordinátor

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] Szeminárium meghívó, 2021. 02. 24. 14h, online, mcsete, 02/20/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page